2004-03-30 I. Kolokvij

Teoretični del:

1) Tri razlike med apoptozo in nekrozo.
2) Značilnost holokrinega izločanja in primer.
3) Definiraj ločljivost. Ali se ločljivost poveča, če se numerična apertura zmanjša Razloži!
4) Zakaj pri faznokontrastnem mikroskopu prehaja skozi utor na fazni ploščici le direktni žarek
5) Katere mikroskope bi uporabljal za opazovanje:
- delitve kromosomov
- natančno pripravo tkiva
- opazovanje celične kulture
6) Kaj se zgodi, ko normalne celice prerastejo celotno podlago v eni plasti Kako imenujemo to stanje
7) Katere metode označevanja bi uporabil za lokalizacijo naslednjih struktur:
- endoplazmatski retikulum
- mitohodrij
- transgolgijevo omrežje
- glikogen
- mikrotubuli
8) Obkroži, kaj se zgodi pri krčenju mišic:
- skrčijo se miozinski filamenti
- skrčijo se aktinski filamenti
- Z diski se razmaknejo
- sarkomera se zmanjša
9) Napiši genotipe in sindrome potomcev, če sta se združita normalen spermij in jajčna celica, pri kateri ni prišlo do razdruževanja v 2. mejotski delitvi.
10) Kateri mehanizmi omogočajo variabilnost pri delitvi spolnih celic
11) V celico smo dali antitelo za miozin (preprečuje krčenje miozinske glavice). Kako to vpliva na:
- kromosome v anafazi
- citokinezo
12) Pomen bazalne lamine v celicah epitelijev in glomerulih ledvic.
13) V procesu gastrulacije nastanejo tkiva in organi iz treh zarodnih plasti. Naštej jih.
14) Spermij se spoji z:
- primarnim oocitom
- sekundarnim oocitom
- jajčno celico
15) Za plus točke: kdaj ima rojstni dan moja stara mama

Praktični del:

- 3 strukture za prepoznat na TEM mikrografiji
- 2 preparata za prepoznat
- 3 preparate za narisat (piše le “poimenuj in nariši”, nič pa, kaj naj bi narisal)

S teoretičnega dela, se spomnim še vprašanja o funkciji (kakšna je) kolagenskih in elastičnih vlaken, glede praktičnega dela pa je nam asistent rekel, da rišemo tisto, kar smo risali pri vajah (npr.: prečno progasta mišica - narišeš celico in shemo sarkomere).