Sheme - membranski receptorji

Galerija: Sheme - membranski receptorji

dvig znotrajcelicnega cAMP aktivira prepisovanje genov[1]_resize.jpg
z encimi povezani receptorji (receptorji tirozinskih kinaz aktivirajo Ras)[1]_resize.jpg
na cem temelji znotraj celicno obvescanje[1]_resize.jpg
z encimi povezani receptorji[1]_resize.jpg
z G proteini vezani receptorji (Encimi, ki jih lahko aktivira G protein katali_resize.jpg
z G proteini vezani receptorji[1]_resize.jpg