Pisni kolokvij (20.12.2005)

1.kolokvij -BC, 20.12.2005 (M1&DM1)


-Razlika med pripravo preparata s trajnimi histološkimi metodami in encimsko histokemijskimi metodami

-dokazovanje DNA (opiši princip)

-kateri mikroskop bi uporabil za preučevanje celic v gojišču

-kako bi ugotovil koncentracijo celic v suspenziji

-v katerih lastnostih se rakave celice razlikujejo od normalnih celic v kulturi

-naštej sestavne dele mikroskopov, ki se razlikujejo od običajnega svetlobnega mikroskopa:
~fazno-kontrastni m.
~fluorescenčni m.
~stereoskopski m.
~invertni m.

-kakšne oblike so sledeči tipi celic:
~živčna cel.
~cel. hrbtne strune
~epitelna cel. ustne sluznice
~eritrocit

-obkroži pravilno trditev:
~imerzijski objektiv ima daljšo goriščno razdaljo
~imerzijski objektiv ima večjo numerično aperaturo
~če mikroskopu povečamu NA, se ločljivost mikroskopa poveča
~na kakovost fiksacije vpliva pH fiksativa
~na kakovost fiksacije NE vpliva osmolarnost fiksativa

-napiši formulo za mikrometrsko vrednost in izračunaj za podane vrednosti (okularno merilo=15enot, objektivno merilo=6enot)

-kako bi dokazal sledeče spojine:
~glikogen
~nevtralni proteoglikani
~znan segment RNA
~citokeratin