2. kolokvij 2016

1. Napiši kariotip:

- moškega, ki ima monosomijo kromosoma 20 in trisomijo 21, kot posledica robertsonove translokacije (15/21) pri očetu:  45, XY, rob(15;21)(q10;q10), +21, -20

- ženske s sindromom lomljivega kromosoma X : 46,XX,fra(X)(q27)

2. Napisati kariotip po kariogramu: recipročna translokacija + krožni kromosom

3. rodovnik z boleznijo, ki se deduje spolno recesivno: mama zdrava (XAXa), oče bolan (XaY); hči 1 (XAXa) zdrava, hči 2 XAXaXa bolana in sin (XaY) bolan. napiši genotipe članov družine. posledica česa je genotip druge hčere?