Vpliv kortikosteridov na jetrno funkcijo (1999)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (gukokortikoidi.doc)gukokortikoidi.doc12 kB
Vpliv kortikosteroidov na metabolizem maščob v jetrih

Glukokortikoidi (kortizol) povzroča mobilizacijo maščobnih kislin iz zalog, to je iz maščobnega tkiva. To poveča koncentracijo prostih maščobnih kislin v plazmi, kar poveča tudi njihovo uporabo za tvorbo energije. Zdi se, da ima kotizol direkten učinek na povečanje oksidacije prostih maščobnih kislin v celicah. Mehanizem po katerem mobilizira te zaloge ni znan, verjetno gre del na račun tega, da je zmanjšan transport glukoze v celice. Pomembno je vedeti, da je a - glicerofosfat, ki nastane iz glukoze, potreben za depozicijo in tudi za obnavljanje zalog lipidov v maščobnih celicah. V njegovi odsotnosti pričnejo maščobne celice sproščati maščobne kisline. Maščobne kisline potujejo nato v obliki fosfolipidov v jetra, kjer se uključijo v metabolizem in nastanek enrgije oziroma glukoze.


Toksični vpliv kortikosteridov na jetra med terapijo

Velikokrat se glukokortikoidi uporabljajo v različnih terapijah, predvsem so pomembne avtoimune bolezni, kjer delujejo kot imunosupresanti. Delujejo tako, da zmanjšajo število eozinofilcev in limfocitov v krvi že nekaj minut po intravenski aplikaciji, kar pa postane opazno po nekaj urah. Dokazano je bilo, da aplikacija velikih doz kortizola povzroči atrofijo limfatičnega tkiva po vsem telesu, kar pa pomeni, da sezmanjša tudi število T celic in protiteles.
Glukokortikoidi spadajo v skupino zdravil, ki povzročajo indirektno hepatotoksičnost. Od toksičnih vplivov, ki naj bi jih glukokortikoidi imeli na jetra se omenjajo predvsem stanja, ki so podobna »alkoholnemu hepatitisu« in steatoza. Steatozi poznamo dve vrsti: makrovezikularno in mikrovezikularno. Vzroki za makrovezikularno so: alkohol, zdravila, predvsem kortikosteroidi in metotreksat ter debelost. Za mikrovezikularno pa so vzroki drugi: nosečnost, Reyev sindrom (pri otrocih, ki so jemali aspirin), zdravila: amiodaron in tetraciklin, vaproat.
Glukokortikoidi torej povzročajo makrovezikularno steatozo, makroskopsko vidimo to kot difuzno benigno obolenje jeter. Maščoba se nabira najprej centrolobularno nato pa obsega cel lobul. Slika je podobna tisti, ki jo vidimo pri alkoholizmu.
Kot vzrok, ki bi lahko pripeljal do tega je vredno omeniti le to, da je verjetno nabiranje maščob posledica tega, da glukokortikoidi povečajo priliv maščob v jetra. Vseh teh maščobnih kislin jetra niso sposobna metabolizirati zato se kopičijo v njih.


Literatura:

1. A. Kocijančič, F. Mrevlje: INTERNA MEDICINA; 1993
2. A. C. Guyton: MEDICAL PHYSIOLOGY; 1996
3. S. L. Robbins, V. Kumar, R. S. Cotran: BASIC PATHOLOGY; 1997