Dodatek k navodilom za vaje

Download na: http://www.patologija.net/skripta.htm


Skripta obsega:

WHO KLASIFIKACIJA HEMATOLOŠKIH MALIGNIH BOLEZNI
LIMFOIDNE NOVOTVORBE
Dodatek k navodilom za vaje

Nina Zidar, Metka Volavšek, Janez Jančar
Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta in Onkološki inštitut v Ljubljani


>> UVOD
>> NE-HODGKINOVI LIMFOMI (NHL)
>> NOVOTVORBE PLAZMATK
>> HODGKINOV LIMFOM (HODGKINOVA BOLEZEN)
>> PRIPOROČENA LITERATURA