Patologija izpiski (Robbins, Underwood, predavanja) 2017

Nekaj pripomb pred branjem:

- kot je razvidno iz imena datoteke, sem kot vire uporabljala Robbinsa (9. izdajo), mestoma Underwooda (6. izdajo) in Osnove patologije (2011) + predavanja (šolsko leto 2016/17). Kar je bilo spredavanega, je napisano v modri barvi in v slovenščini, sami izpiski pa so v angleščini. Včasih je to, kar je v predavanjih, drugače kot tisto, kar piše v Robbinsu - predlagam, da bralec preveri svoje zabeležke s predavanj. Zapiski niso mišljeni kot nadomestilo knjig in predavanj, ampak kot vir za (relativno) hitro ponovitev snovi pred izpitom. Seveda je še boljše, če bralec naredi svoje :)

- kazalo se začne na strani 230 - tudi nepozornemu bralcu ne bo ušlo, da poglavja niso čisto po vrsti. Razlog je, da med izdelavo izpiskov včasih (v skladu s počutjem tisti dan) nisem šla izpisovat naslednjega poglavja, ampak raje kakega krajšega :) Ker sem dodajala slike, bi se zaradi rezanja in lepljenja pri urejanju poglavij cel dokument podrl, zato sem ga pustila tako, kot je (iz istega razloga je tudi kazalo na koncu). Sicer so poglavja oštevilčena kot v Robbinsu - z izjemo 24. poglavja, ki v resnici spada k 14.

- addendum na koncu je še nekaj spredavanih zadev, ki jih iz istega razloga kot zgoraj nisem lepila k relevantnim poglavjem, ker sem jih s pomočjo sošolkinih zapiskov s predavanj našla šele kasneje.

- za kakršne koli napake v besedilu (slovnične, slogovne, itd.) se opravičujem.


Bottom line - čeprav so malo zmedeni, so meni pri ponavljanju prišli zelo prav. Upam, da bodo še komu. Srečno!