Mikropatologija - Seznam preparatov II. in III.

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (pata-mikro.doc)pata-mikro.doc52 kB
II. KOLOKVIJ PATOHISTOLOGIJA

 PO VRSTNEM REDU

37. Akutni endokapilarni proliferacijski in eksudacijski glomerulonefritis (postinfekcijski)
38. Celiakija
39. Polmesečasti glomerulonefritis v sklopu Goodpasteurejevega sindroma
40. Kronična in akutna zavrnitev ledvičnega presadka
41. Okužba z virusom citomegalije
42. Nodularna glomeruloskleroza
43. Amiloidoza ledvic (kongo rdeče, polarizacija)
44. Alzheimerjeva boleze (Mb. Alzheimer)
45. Arterio-arteriosklerotična nodularna in globalna glomeruloskleorza. Hialinoza ledvic
46. Abscesna membrana
47. Kronična peptična razjeda želodca
48. Mikronodularna jetrna ciroza
49. Kronična kongestija jeter
50. Pljučni edem
51. Difuzna alveolarna okvara
52. Ateroskleroza aorte
53. Tromb
54. Organizacija in rekanalizacija tromba
55. Akutni hemoragični infarkt pljuč
56. Lipom
57. Kapilarni hemangiom
58. Kavernozni hemangiom
59. Dermatofibrom – benigni fibrozni histiocitom
60. Leiomiom
61. Miksoidni liposarkom
62. Dermalni leiomiosarkom
63. Gastrointestinalni stromalni tumorji
64. Osteosarkom
65. Maligni melanom
66. Folikularni limfom
67. Difuzni velikocelični limfom B
68. Multipli mielom
69. Klasični Hodkingov limfom, tip nodularne skleroze
70. Akutna mieloična levkemija
71. Tubulo-vilozni adenom širokega črevesa
72. Fibroadenom dojke
73. Mucinozni cistadenom jajčnika
74. Pleomorfni adenom obušesne slinavke – mešani tumor
75. Limfomatozni papilarni cistadenom obušesne slinavke
76.Intraepitelijski ali in situ karcinom materničnega vratu, cervikalna intraepitelijska
neoplazija III
77. Bazalnocelični karcinom kože

 PO ORGANIH

LEDVICE
37. Akutni endokapilarni proliferacijski in eksudacijski glomerulonefritis (postinfekcijski)
39. Polmesečasti glomerulonefritis v sklopu Goodpasteurejevega sindroma
40. Kronična in akutna zavrnitev ledvičnega presadka
42. Nodularna glomeruloskleroza
43. Amiloidoza ledvic (kongo rdeče, polarizacija)
45. Arterio-arteriosklerotična nodularna in globalna glomeruloskleorza. Hialinoza ledvic

GIT
38. Celiakija
47. Kronična peptična razjeda želodca
63. Gastrointestinalni stromalni tumorji
71. Tubulo-vilozni adenom širokega črevesa

PLJUČA
41. Okužba z virusom citomegalije
46. Abscesna membrana
50. Pljučni edem
51. Difuzna alveolarna okvara
55. Akutni hemoragični infarkt pljuč

ŽIVČEVJE
44. Alzheimerjeva boleze (Mb. Alzheimer)

ŽILJE
52. Ateroskleroza aorte
53. Tromb
54. Organizacija in rekanalizacija tromba
57. Kapilarni hemangiom
58. Kavernozni hemangiom
JETRA
48. Mikronodularna jetrna ciroza
49. Kronična kongestija jeter

KOŽA
56. Lipom
59. Dermatofibrom – benigni fibrozni histiocitom
62. Dermalni leiomiosarkom
65. Maligni melanom
77. Bazalnocelični karcinom kože

MIŠICE
60. Leiomiom
61. Miksoidni liposarkom

KOST/MOZEG
64. Osteosarkom
68. Multipli mielom
70. Akutna mieloična levkemija

BEZGAVKE
66. Folikularni limfom
67. Difuzni velikocelični limfom B
69. Klasični Hodkingov limfom, tip nodularne skleroze

72. Fibroadenom dojke
73. Mucinozni cistadenom jajčnika
74. Pleomorfni adenom obušesne slinavke – mešani tumor
75. Limfomatozni papilarni cistadenom obušesne slinavke
76.Intraepitelijski ali in situ karcinom materničnega vratu, cervikalna intraepitelijska neoplazija III

III. KOLOKVIJ PATOHISTOLOGIJA

 PO VRSTNEM REDU

78. Karcinoid
79. Poroženevajoči invazivni ploščatocelični (skvamozni) karcinom
80. Žlezni karcinom debelega črevesa
81. Pečatnocelični karcinom želodca
82. Urotelni, prehodnocelični, karcinom sečnega mehurja
83. Dobro diferenciran žlezni karcinom prostate
84. Hepatocelični karcinom
85. Karcinom ledvičnih celic
86. Papilarni žlezni karcinom ščitnice
87. Drobnocelično pljučni karcinom
88. Invazivni duktalni karcinom dojke
89. Difuzni astrocitom
90. Glioblastom
91. Oligodendrogliom
92. Periferni primitivni nevroepitelijski tumor (PNET) – nevroblastom (Neuroblastoma)
93. Meningiom
94. Schwannom
95. Seminom testisa
96. Zreli teratom
97. Mešani germinativni tumor testisa
98. Horiokarcinom testisa
99. Metastaza malignega melanoma v bezgavki
100. Gnojno abscedentno vnetje
101. Reaktivni limfadenitis
102. Bris materničnega vratu z blago displazijo ploščatega epitela
103. Plevralni ali peritonealni izliv s karcinomskimi celicami
104. Fibroadenom dojke
105. Karcinom dojke
106. Metastaza ploščatoceličnega karcinoma v bezgavki


 PO ORGANIH

 PLJUČA
87. Drobnocelično pljučni karcinom

 JETRA
84. Hepatocelični karcinom

 DOJKA
88. Invazivni duktalni karcinom dojke
104. Fibroadenom dojke
105. Karcinom dojke

 BEZGAVKA
99. Metastaza malignega melanoma v bezgavki
101. Reaktivni limfadenitis
106. Metastaza ploščatoceličnega karcinoma v bezgavki

 LEDVICA IN SEČILA
a. Urotelni, prehodnocelični, karcinom sečnega mehurja
85. Karcinom ledvičnih celic

 MOŽGANI IN ŽIVČEVJE
89. Difuzni astrocitom
90. Glioblastom
91. Oligodendrogliom
92. Periferni primitivni nevroepitelijski tumor (PNET) – nevroblastom (Neuroblastoma)
93. Meningiom
94. Schwannom

 ŠČITNICA
86. Papilarni žlezni karcinom ščitnice

 RODILA
102. Bris materničnega vratu z blago displazijo ploščatega epitela

 PREBAVILA
78. Karcinoid
80. Žlezni karcinom debelega črevesa
81. Pečatnocelični karcinom želodca

 OSTALO
79. Poroženevajoči invazivni ploščatocelični (skvamozni) karcinom
83. Dobro diferenciran žlezni karcinom prostate
95. Seminom testisa
96. Zreli teratom
97. Mešani germinativni tumor testisa
98. Horiokarcinom testisa
100. Gnojno abscedentno vnetje
103. Plevralni ali peritonealni izliv s karcinomskimi celicami