2. Kolokvij (2012-03)

1. DEZMOSOMI in povečano izločanje keratina so značilni za:
a) Ploščatocelični karcinom
b) … (samo 1 pravilen)

2. Bazalnocelični karcinom:
a) Izjemoma zaseva
b) Razvije se v koži
c) Razvije se v sluznicah
d) Je benigen
e) Je maligen

3. Glioblastom:
a) Nekroze in psevdopalisadenje
b) Huda polimorfija jeder in celic
c) Zaseva v regionalne bezgavke
d) Dihotomo razvejane žile

4. Meningiom:
a) Raste ekspanzivno
b) Raste infiltrativno
c) Razvije se iz dure
d) Razvije se iz meningotelijskih celic
e) Najpogosteje v pontocerebralnem kotu

5. Nezreli teratom:
a) Je benigen
b) Pojavi se v gonadah in mediani liniji telesa
c) Pogosto zaseva
d) Tkiva so malignega videza
e) Je iz nezrelih tkiv

6. GIST – kateri dve trditvi ne veljata?:
a) Prognoza ni odvisna od velikosti
b) ?

7. Kateri dve trditvi ne veljata za maligni limfom?
a) Najpogosteje iz T-celic
b) Najpogosteje iz B-celic
c) Iz hemapoetskih celic
d) Lahko ekstranodalno
e) Najpogosteje nodalno

8. Osteosarkom:
a) Otroci in mladi odrasli
b) Tvori osteoid
c) Pri polovici ob kolenu
d) Starejši
e) Značilni so lipoblasti

9. Intraepitelijski karcinom:
a) Sinonim je in situ
b) Iz žleznega epitelija
c) Je invaziven
d) Lahko zaseva
e) Iz ploščatoceličnega epitelija

10. Adenom debelega črevesa – kateri trditvi sta napačni?:
a) Omejen na tunico mucoso
b) Vedno je prisotna displazija
c) Lahko je širokobazičen
d) Je invaziven
e) Je v submukozi