NMS IV - prevod

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (pato_nms_iv.doc)pato_nms_iv.doc79 kB
NMS IV

1. Kateri tip radiacije najbolj poškoduje posamezno celico?
a. x žarki
b. alfa delci
c. beta delci
d. gama žarki
e. elektroni

2. Katera izjava natančno opiše terapevtsko obsevanje?
a. ledvica je zelo radiosenzitivna
b. koža je redko prizadeta
c. notranji del tumorja je manj prizadet zaradi hipoksije
d. tumorji zarodnih celic so radiorezistentni
e. radiosenzitivnost ni povezana s stopnjo celične delitve

3. Pacienti, ki se potijo, imajo zožane zenice, nizek srčni utrip in krvni pritisk, so bili verjetno zastrupljeni z:
a. Amanita muscaria
b. metilnim alkoholom
c. kloroformom
d. heroinom
e. kokainom

4. S katerim terminom označujemo skupino pljučnih bolezni, ki nastanejo zaradi kronične inhalacije delčnih ali plinskih agensov, kot rezultat poklicne izpostavitve?
a. granulomatozna bolezen
b. pneumokonioza
c. mikobakterioza
d. psevdolimfom
e. bronhiektazije

5. Velike nepravilne zgoščine in očitne kavitacije z nivoji zraka in tekočine, ki jih opazimo na prsnem posnetku rudarja z x žarki sugerirajo:
a. kronično silikozo z jajčastimi kalcifikacijami
b. superimponirano tuberkulozo
c. preprosto rudarsko premogovniško pnevmokoniozo (CWP)
d. azbestozo
e. Caplanov sindrom

6. Z azbestozo povezano bolezen najbolje opiše naslednja izjava:
a. azbestoza je pogosta pri pacientih z mezoteliomom
b. mezoteliom se lahko pojavi leta po delu na ladji (ladjedelnici?), ki je trajalo 6 tednov
c. tip in oblika fibril nista značilni
d. feruginozna telesca so nespecifična odkritja
e. izpostavljenost azbestozi poveča tveganje za tuberkulozo

7. Značilnosti termičnih opeklin vključuje vse našteto, RAZEN
a. opekline delne globine se lahko kažejo rdeče in žuljaste =(mehurčki s tekočino)
b. šok lahko nastopi pri hudih opeklinah
c. zaradi vdihovanja dima lahko nastopi difuzna alveolarna poškodba
d. opekline celotne globine so običajno sposobne regeneracije
e. rane se lahko okužijo s Pseudomonas

8. Klinični in laboratorijski izvidi pri alkoholikih lahko vključujejo vse našteto, RAZEN
a. makrocitne anemije
b. padca refleksa globoke tetive
c. levkocitozo
d. bolečino v desnem spodnjem kvadrantu
e. bruhanje krvi
9. Tumor in povzročitveni agens sta pravilno povezana v vseh primerih, RAZEN
a. hepatični angiosarkom – arzenik
b. endometrijski karcinom – eksogeni estrogeni
c. vaginalni karcinom – dietilstilbestrol (DES)
d. mezoteliom – berilij
10.Povzročitveni agens in njegov toksični efekt sta pravilno povezana v vseh primerih, RAZEN
a. halotan – masivna hepatična nekroza
b. svinec – renalne tubularne intranuklearne inkluzije
c. oralni kontraceptivi – jetrni tumorji
d. bleomycin – renalna papilarna nekroza

11-15. Za vsak patološki odgovor izberi bolezen, s katero je najverjetneje povezan.
a. silikoza
b. azbestoza
c. tuberkuloza
d. kronična berilioza
e. rudarska pnevmokonioza (CWP)

10. kazeantni granulomi
11. centrilobularni emfizem
12. pleuralne kalcifikacije
13. polarizirani madeži v nodulih

16-19
Za vsak klinično-patološki učinek izberi agens, s katerim je najverjetneje povezan.
a. cianid
b. ogljikov monoksid
c. oboje
d. nobeno

16. višnjevo rdeča barva krvi
17. grenko mandljast zadah iz ust
18. slepota
19. visoka afiniteta za hemoglobin
odgovori in razlage:

1. Odgovor je B.
x-žarki, gama žarki in elektroni so zelo prebojni, toda količina energije na zadetek je majhna. Alfa delci so težji in bodo tako imeli višjo relativno biološko učinkovitost (RBE) in bodo najverjetneje usodni za posamezno celico. Beta delci imajo nižjo vrenost linearnega prenosa energije (LET) in nižjo RBE kot alfa delci.

2. Odgovor je C.
Učinek radiacije se najbolje vidi pri na visoko oksigenirani tumorski periferiji, centralne regije tumorja so najmanj prizadete z radiacijo, saj je nasičenost s kisikom tukaj najnižja. Ob eksterni radiaciji kaže koža pogosto naslednje spremembe: eritem, izguba las in zmanjšana debelina. Globoki organi (npr. ledvice) so radiorezistentni, toda celice, ki kažejo visoko stopnjo celičnega deljenja (npr. kostni mozeg, GIT) so še posebno radiosenzitivne. Tudi zarodne celice so radiosenzitivne.

3. Odgovor je A.
Goba Amanita muscaria ima muskarinski efekt na živčni sistem (to je potenje, zožene zenice, nizek srčni utrip in krvni pritisk), vendar si pacienti opomorejo običajno brez večjih težav. Drugače je s tistimi, ki so se zastrupili z Amanita phalloides. Metilni alkohol lahko povzroči slepoto in kloroform povzroča jetrno toksičnost, ki pa ne bo kazala simptomov tega pacienta. Krvavitev iz nosu zaradi perforacije je običajen pojav pri kokainskih uživalcih, ki snifajo. Pri overdozi heroina lahko pogosto vidimo kratkost diha zaradi pulmonarnega edema.
4. Odgovor je B.
Pnevmokonioza je patološko stanje pljuč, ki ga povzroča inhalacija delčne ali plinske snovi, ki se običajno pojavlja pri določenih poklicih. Antrakozo vidimo pri rudarjih in občasno pri ljudeh, ki živijo v preplavljenih urbanih okoljih. Silikoza je prisotna pri rudarjih, kovinostrugarjih in drugih, ki so kronično izpostavljeni silikatnim delcem. Azbestoza je posebno razširjena oblika pnevmokonioze in lahko vodi do razvoja malignega mezotelioma.

5. Odgovor je B.
Vsakršne kavitarne lezije, najsi bo pri kronični silikozi, preprosti rudarski pnevmokoniozi (CWP) ali progresivni masivni fibrozi, lahko osumimo za superimponirano tuberkulozo. Jajčasti izgled hilusnih bezgavk pri kronični silikozi nastane zaradi zunanje kalcifikacije in ne kaže na infekcijo. Preprosti CWP ima le majhne nepravilne gostote, kot tudi azbestoza, ne vidimo pa nobene kavitacije. Čeravno se granulome opazi pri revmatoidnem artritisu kompliciranega CWP (Kaplanov sindrom), niso videti kot kavitarne lezije.

6. Odgovor je B.
Četudi obstaja groba povezava med totalnim bremenom azbesta in razvojem malignosti, ni krivulje odvisnosti doze - odgovora in ni pravega praga izpostavljenosti, ki bi bolezen povzročil. Dobro je znano, da je že 6 tedenska izpostavljenost azbestu povzročila mezoteliom 20 let kasneje, vendar so mnogi pacienti z mezoteliomom bili zelo visoko izpostavljeni. Čudno, vendar pacienti z mezoteliomom ne kažejo pogosto azbestoznih intersticijskih pljučnih nodulov. Pomembni so fibrilni tipi, npr. rak je najbolj pogosto povezan z amfibolami. Feruginozna telesca so dokaj tipična in karakteristična za izpostavljenost azbestu, a so redko vidna pri drugih inhaliranih substancah – tako lahko usmerijo patologa k domnevi izpostavljenosti azbestu. Tuberkuloza ni pogostejša pri pacientih, izpostavljenih azbestu.

7. Odgovor je D.
Opekline celotne debeline so rane s tako popolno izgubo kože, da potrebujejo kožne presadke, da bi se pozdravile. Rdeča in mehurjasta opeklina z delno globinsko prizadetostjo se pogosto sama popravi. Odprte rane se lahko okužijo s Pseudomonas, kar lahko potem povzroči septikemijo. V požaru lahko vdihavanje dima povzroči pulmonalno poškodbo, vključno s hudo iritacijo bronhov in alveolarno poškodbo.

8. Odgovor je D.
Četudi je pri alkoholikih lahko redko prisotna bolečina zaradi apendicitisa v desnem spodnjem kvadrantu, to stanje ni na noben način povezano z zlorabo etanola in ni običajno. Alkoholiki lahko imajo zaradi atrofičnega gastritisa ali pomanjkanja dietarne prehrane perniciozno anemijo z velikimi ali makrocitnimi eritrociti. Imajo l ahko periferni nevritis, kar povzroča zmanjšan refleks globoke tetive. Levkocitozo lahko vidimo kot rezultat alkoholnega hepatitisa ali pankreatitisa. Ezofagealne varice lahko krvavijo, posledica je bruhanje krvi.

9. Odgovor je D.
Mezoteliom sledi izpostavljenosti azbestu. Kronična berilioza je povezana z dvakratnim povečanjem incidence brohnogenega karcinoma, vendar ni povezana z mezoteliomom. Kronično izpostavljenost produktom iz arzena so povezali z dolgo trajajočo estrogensko terapijo; dietilstilbestrolna (DES) terapija med nosečnostjo je povezana s poznim razvojem jasno celičnega adenokarcinoma vagine pri najstniških hčerah teh žensk.

10. Odgovor je D.
Bleomicin pogosto povzroča pulmonarno fibrozo, medtem ko renalno papilarno nekrozo lahko povzroči zloraba analgetikov. Halotan je povzročil usodno hepatično nekrozo. Pri zastrupitvi s svincem sta nam v pomoč kot diagnostična markerja gingivalna svinčena črta in karakteristične intranuklearne inkluzije tubulov ledvic. Kontraceptivi so povezani z jetrnim adenomom.

11-15. Odgovori so: 11-C, 12-E, 13-D, 14-B
Kazeozni granulomi so prisotni pri tuberkulozi, medtem ko so nekazeozni granulomi vidni pri beriliozi in drugih boleznih. Preprost emfizem ima paleto različnih vzrokov, kot je kajenje, vendar emfizematozne spremembe, vidne pri pnevmokoniozi niso preproste. Plevralne kalcifikacije so tipične za azbestozo in noduli s polariziranimi silikati so vidni pri silikozi.

16-19. Odgovori so: 16-C, 17-A, 18-D, 19-B
Tako cianid kot ogljikov monoksid povzročata višnjevo rdeč izgled krvi in odvisnih tkiv. Vendar cianid deluje preko inhicije citokrom oksidaznega sistema (tako blokira oksidativno respiracijo), medtem ko se CO veže močno na hemoglobin (in tako deluje kot celični asfiksiant – namreč dušilec). Le cianid povzroča diagnostični mandljast zadah iz ust, ne cianid ne CO pa ne povzročata slepote, ki je značilna za zastrupitev z metanolom.

NMS V

1. Pomanjkanje vitamina B12 je lahko rezultat vseh naslednjih obolenj, RAZEN
a. totalna gastrektomija
b. Chronova bolezen
c. ezofagealni karcinom
d. infestacija z Diphyllobothrium latum
e. celiakalna bolezen

2. Malnutricija je posledica vseh naštetih stanj, RAZEN:
a. številne infekcije
b. shujšanosti
c. zamaščenosti jeter
d. gastrični karcinom
e. anoreksije

3-7.
Poveži vsako obolenje z določenim faktorjem.
a. dietni protein 3. beriberi
b. tiamin 4. hemokromatoza
c. železo 5. pelagra
d. baker 6. Wilsonova b.
e. niacin 7. kwashiorkor

odgovori in razlage:

1. Odgovor je C.
Esofagealni karcinom najverjetneje ne bo vplival na mesto ali mehanizem absorbcije vitamina B12. Pomanjkanje slednjega je lahko posledica izgube intrinzičnega faktorja v želodcu, kar se pojavi s totalno gastrektomijo. Pri boleznih tankega črevesa, kot je Chronova bolezen ali celiakalna bolezen, se kompleks vitamina B in intrinzičnega faktorja ne more absorbirati, zato se pojavi deficienca. Podobno lahko ribja trakulja Diphyllobothrium latum vpliva na absorbcijo vitamina B12 s kompeticijo za vitamin.

2. Odgovor je D.
Podhranjenost ni povezana z gastričnim karcinomom. Posledice podhranjenosti očitno vključujejo shujšanost. Ker podhranjenost zniža celično in humoralno imunost, se lahko pojavijo številne infekcije. Podhranjenost se pogosto kaže v zamaščenosti jeter, kar je lahko povezano z anoreksijo.

3-7 Odgovori so: 3-B, 4-C, 5-E, 6-D, 7-A
Beriberi je pomanjkanje tiamina (vitamina B1). Glavni organi, ki so prizadeti, so živčni sistem in srce, z manifestacijami periferne nevropatije, šibkosti mišic in odpovedi srca.
Hemokromatoza je motnja metabolizma železa in se pojavlja v dveh oblikah. Primarna hemokromatoza je genetsko obolenje, pri akterem se poveča intestinalna absorbcija železa. Sekondarna hemokromatoza je posledica eksogenega vnosa železa neposredno v krvni obtok, npr. pri pogostih transfuzijah. Železo se kopiči v različnih organih. Odlaganje v jetrih lahko povzroči cirozo, v endokrinih žlezah različna endokrina pomanjkanja, v miokardu pa srčno odpoved.
Pelagra je obolenje, povezano s pomanjkanjem niacina in se kaže s klasičnimi štirimi d-ji: dermatitis, diareja, demenca in death.
Wilsonova bolezen je genetsko obolenje, pri katerem povzroča abnormalnost v metabolizmu bakra odlaganje bakra v odvečnih količinah v jetra, možgane in roženico.
Kwashiorkor je bolezen hude podhranjenosti, ki jo povzroča znatno pomanjkanje proteinske prehrane. Običajna je pri otrocih in se kaže kot hepatosplenomegalija z zamaščenjem jeter in cirozo.

NMS V

1. Katero protitelo je najbolj specifično za sklerodermo?

a. antinuklearno protitelo
b. antinukleolarno protitelo
c. protitelo za dvojno-vijačno DNA
d. protitelo za histon
e. protitelo za Sm

2. Katera imunodeficienca je najbolj pogosta?

a. Brutonova agamaglobulinemija
b. DiGerogeov sindrom
c. selektivna imunoglobulin A (IgA) deficienca
d. običajna variabilna imunodeficienca
e. huda kombinirana imunodeficienca (SCID)

3. Virus človeške imunodeficience (HIV) ima posebno afiniteto za okužbo katerega tipa celic?

a. CD8+ T celice
b. CD4+ T celice
c. natural killer (NK) celice
d. dendritične celice
e. B celice

4. Kateri opis velja za drugi razred glavnega histokompatibilnega kompleksa (MHC II)?

a. vključuje človeške levkocitne antigene (HLA) lokusov A, B in C
b. sestavlja ga ena transmembranska glikoproteinska veriga
c. »omejuje« ekspanzijo CD8+ T celic
d. vključuje HLA lokuse DR, DP in DQ
e. ima b2-mikroglobulin kot del glikoproteinske strukture

5. Katera izjava opiše sistemski lupus eritematozus?
a. organska poškodba je posredovana predvsem z NK celicami ubijalkami
b. avtoprotitelesa so omejena na avtoprotitelesa proti nativni dvojno vijačni DNA
c. stanje je povezano s pomanjkanjem komponent komplementa C2 in C4
d. odlaganje imunskih kompleksov je redko
e. vzorci klinične bolezni so zelo omejeni

6. Kateri je prevladujoči imunološki mehanizem pri atopičnem dermatitisu?

a. citotoksičnost, posredovana s protitelesi
b. bolezen imunskih kompleksov
c. posredovana hipersenzitivnost
d. celično posredovana citotoksičnost
e. hipersenzitivnost zakasnjenega tipa

7. Prevladujoči imunološki mehanizem pri avtoimunski hemolitični anemiji je
(glej 6)

8. Katero avtoprotitelo je visoko specifično za Sjögrenov sindrom?

a. antinuklearno protitelo (ANA)
b. anti-Scl-70
c. anti-SS-B
d. anti-JO-1
e. anti-Sm

9. Protitelo za centromer je povezano z:

a. sistemskim lupus eritematozusom (SLE)
b. Sjögrenovim sindromom
c. progresivno sklerodermo
d. polimiozitisom
e. CREST sindromom

10. DiGeorgejev sindrom vključuje vse naštete lastnosti, RAZEN:

a. hipokalcemija
b. tetanija
c. manjkajoči timus
d. manjkajoče plazmatke
e. manjkajoče paratiroidne žlezeodgovori in razlage:

1. Odgovor je B.
Čeprav so bila mnoga avtoprotitelesa odkrita pri pacientih s sklerodermo, so protitelesa nukleolarnih antigenov in protitelo Scl-70 (nehistonski nuklearni protein) specifična za progresivno sistemsko sklerozo. Protitelo za centromer je visoko povezano z bolj benigno in manj progresivno obliko skleroderme, znano tudi kot CREST sindrom (calcinoza, Raynaudov fenomen, esofagealna disfunkcija, sindaktilija in telangiektazija). Avtoprotitelesa so običajna tudi pri pacientih z lupusom; najbolj specifično je protitelo proti nativni dvojno vijačni DNA.

2. Odgovor je C.
Selektivno pomanjkanje imunoglobulina A (IgA), čeprav ni tako življenje ogrožujoče stanje kot druga, je zelo pogosto. Pojavlja se pri 1 od 700 ljudi. Serumski nivo IgA je nizek, vendar je število krožečih IgA celic normalno. Prizadeti pacienti so nagnjeni k rekurentnim sinopulmonarnim infekcijam, z IgE posredovanim alerfijam, ter celiakalni in vnetni bolezni črevesja (IBD).

3. Odgovor je B.
Virus človeške imunske pomanjkljivosti je retrovirus, ki je tropičen za T celice pomagalke. HIV infekcija se začne z vezavo virusa na CD4 receptor na T celici pomagalki, preko glikoproteina na virusni ovojnici. Afiniteta HIV za to ključno celico imunskega sistema povzroči, da je HIV infekcija usodna.

4. Odgovor je D.
MHC je skupina antigenov, ki so kritični pri spoznavanju svojega med celičnimi interakcijami imunskega odgovora. Razred II MHC antigenov kodirajo HLA-D geni, ki so razdeljeni v tri glavne lokuse, označene z HLA-DR, HLA-DP in HLA-DQ. Antigen razreda II MHC je sestavljen iz dveh nekovalentno povezanih transmembranskih glikoproteinov. Celice T pomagalke prepoznavajo tuj antigen in povezavo z lastnim MHC II razredom, tako so pomagalke (CD4+) s svojo aktivnostjo »omejene« na razred II antigenov.

5. Odgovor je C.
Sistemski lupus eritematozus je multisistemska avtoimunska bolezen nejasne etiologije ali patogeneze, čeprav so osumljeni okoliški, genetski in hormonski vplivi. Genetska povezava je utemeljena s študijami, ki so pokazale povezavo z določenimi HLA, povezava je tudi z določenimi pomanjkanji komponent komplementa C2 in C4. Lupus označuje generiranje multiplih avtoprotiteles. Mnoga od teh protiteles so usmerjena proti nuklearnim komponentam. Odlaganje imunskih kompleksov v številnih organih je tudi značilno.
6. Odgovor je C.
Atopični dermatitis je klinična manifestacija tipa I hipersenzitivne reakcije, posredovane z imunoglobulinom E. Druge klinične manifestacije tipa I so anafilaksa, alergični rinitis in prehrambene alergije.

7. Odgovor je A.
Pri avtoimuni hemolitični anemiji se avtoprotitelo veže na lastne rdeče krvne celice, kar povzroča neposredno citotoksičnost. Transfuzijska reakcija je podoben proces, ki ga povzročajo protitelesa.

8. Odgovor je C.
Pri Sjögrenovem sindromu lahko najdemo paleto različnih avtoprotiteles. Protitelo proti ekstraktabilnemu RNA proteinu, SS-B, je najti pri 60 do 70 \% primerov Sjögrenovega sindroma in je visoko specifično za to bolezen. Proti-SS-B se veže na EBV RNA.

9. Odgovor je E.
Pacienti s sklerodermo imajo bolj benigno in manj progresivno bolezensko različico povezano s CREST sindromom (kalcinoza, Raynaudov fenomen, ezofagealna disfunkcija, sindaktilija, telangiektazije). S to različico je povezano protitelo proti centromeru.

10. Odgovor je D.
DiGeorgejev sindrom povzroča odpoved razvoja timusa in paratiroidnih žlez. Defekt v paratiroidnem tkivu vodi do hipokalcemije in tetanije. B celice so intaktne pri DiGeorgejevem sindromu, tako so plazmatke prisotne v normalnem številu. Odsotnost timusa vodi do odsotnosti T celične imunosti.


NMS VII
1. Biopsija ledvičnega presadka po-kaže fibrinoidno nekrozo majhnih žil. Kateri izmed sledečih imun-skih mehanizmov je najverjetneje vpleten?

a. celično posredovana citotoksičnost
b. poškodba, posredovana s protitelesi in komplementom
c. CD8 posredovana poškodba
d. citotoksičnost preko NK celic
e. hipersenzitivnost tipa IV

2. Pri jetrnih presadkih je škodljivo limfocitno vnetje usmerjeno proti:

a. žolčnim duktusom
b. hepatocitom
c. Kupfferjevim celicam
d. Itojevim celicam
e. sinusoidom

3. Recipient renalnega presadka po 48 urah ne more več proizvajati urina. Naredi se biopsija. Tubuli kažejo izgubo ščetkaste meje (brush border), izgubo jeder in izoblikovanje tubularnega »cast«. Drugih sprememb ni. Kaj je naj-verjetneje etiologija za pacientovo primarno izgubo funkcije?

a. akutna celična zavrnitev
b. hiperakutna zavrnitev
c. kronična zavrnitev
d. aktuna tubularna nekroza
e. rekurentna bolezen

4. Nefrotoksičnost ciklosporina vključuje vse naštete lastnosti, RAZEN

a. izometrične tubularne vakuolizacije
b. vaskularne skleroze
c. progaste fibroze
d. gostega intersticijskega limfocitnega vnetja
e. tromboze kapilarnih zank

5-9. Za vsako stanje izberi povezano patološko najdbo:

a. bolezen presadek proti gostitelju (GVH bolezen)
b. citomegalovirusna infekcija
c. biopsija kostnega mozga neposredno po presaditvi
d. jetrna zavrnitev
e. adenovirusna infekcija
f. posttransplacijsko limfoproli-ferativno obolenje (PTLD)
g. reakcija presadek proti gostitelju
h. rekurentna bolezen

5. atipična ekspanzija limfocitov
6. limfocitni dermatitis s keratinocitno nekrozo
7. maščoba, plazmatke, manjkajoči hemopoetični prekurzorji
8. limfocitni cryptitis
9. povečane celice z jedrnimi vključki


odgovori in razlage:
1. Odgovor je B.
Fibrinoidna nekroza žil je vidna pri akutni vaskularni zavrnitvi. Ob pregledu žil z imunofluorescenco, lahko identificiramo imunoglobulin in komplement. Akutna vaskularna zarnitev pogosto nastopi sekundarno po alloprotitelesu, usmerjenem proti antigenu na žilju. Tako prititelo fiksira komplement in sproži vnetno reakcijo.
2. Odgovor je A.
Žolčna izvodilca in mikrožilje v jetrih so primarne tarče akutne celične zavrnitve. Morfološko se akutna celična zavrnitev kaže preko žolčnega ductitisa in endoteli-tisa majhnih žil. Pri kronični zavrnitvi žolčni duktusi izginejo, saj se poškodovane strukture nadomestijo s kolagenom.
3. Odgovor je D.
Izolirane spremembe tubularne poškodbe so bolj združljive z akutno tubularno nekrozo (ATN), ki je v tem primeru običajno sekundarna »pridelani poškodbi«. Akutna celična zavrnitev, kronična zavrnitev in rekurentna bolezen se lahko izločijo kot etiologije za pacientovo primarno izgubo funkcije na podlagi količine časa, ki je pretekel. Hiperakutna zavrnitev je mogoča etiologija, toda ta tip zavrnitve nastopi sekundarno po prisotnosti prej formiranega protitelesa v prejemniku, ki je specifično za antigen donorja. Hiperakutna zavrnitev je patološko okarakterizirana z žilno trombozo z nevtrofilci in tkivnim infarktom.
4. Odgovor je D.
Nefrotoksičnost ciklosporina je lahko akutna ali kronična. Pri akutni ciklosporinski nefrotoksičnosti je prisotna tubularna poškodba z majhnimi uni-formnimi vakuolami v citoplazmi (izometrična vakuolizacija). Včasih lahko neka-teri primeri nefrotoksičnosti (običajno po mesecih ali letih terapije) kažejo vasku-larno sklerozo, glomerulosklerozo in progasto intersticijsko fibrozo. Gosti intersti-cijski celični infiltrat je značilnost akutne celične zavrnitve in je redko vidna v nefrotoksičnosti ciklosporina.
5-9. Odgovori so: 5-F,6-A,7-C,8-A,9-B
Posttransplantacijsko limfoproliferativno obolenje (PTLD) je ekspanzija B celic, ki se pojavi pri z EBV okuženih imunokompromiranih gostiteljih. EBV infekcija v odsotnosti nadzora T celic, sproži B celično ekspanzijo.
GVH bolezen je reakcija imunokompetentnih donorskih T limfocitov proti gostiteljevim antigenom v imunokompromiranem recipientu. Običajna mesta GVH bolezni vključujejo kožo in GIT. v koži kaže limfocitno vnetje različne stopnje keratinocitne nekroze. V GIT je pogosto limfocitno vnetje in destrukcija kript.
Presaditev kostnega mozga je najbolj pogosta zaradi neoplastične bolezni. Pred presaditvijo se nativni mozeg in tumorji uničijo z visoko dozo radiokemoterapije. To zdravljenje pusti prazen prostor za kostni mozeg, z maščobo in razsejanimi plazmatkami, vendar brez hematopoetičnih elementov. Ta aplazija se nadaljuje prvih nekaj tednov po presajanju, potem se začne rekonstitucija s presajenimi celicami. Infekcija je pogosta komplikacija pri transplantaciji. CMV infekcija je najboljj pogost virusni patogen. CMV prepoznamo v tkivih zaradi velikih celic (citomegalija) z intranuklearnimi in intracitoplazmatskimi inkluzijami. Inkluzije so agregati virionov. Diagnoza CMV je lahko težka; kombinirane serološke, gojitvene, histopatološke, imunohistokemične (IHC) in molekularne tehnike so lahko potrebne za diagnozo.