III. kolokvij

III kolokvij (citopatologija,imunopatologija)

1. Bris materničnega vratu odvzamemo :
a) v sklopu presejalnega programa ZORA
b) v sklopu presejalnega programa SVIT
c) pri ginekološkem pregledu
d) v sklopu presejalnega programa DORA
e) z namenom odkrivanja predrakavih sprememb

2. Ascites pri ženski s seroznim karcinomom jačninka je posledica :
a) srčnega popuščanja
b) karcinoze peritoneja
c) karcinoze plevre
d) karcinoze perikarda
e) jetrne ciroze

3. V vzorcu aspiracijske biopsije iz bolečega tumorja dojke, ki ga je zatipala doječa mati, smo dobili par kapelj goste rumenkaste motne tekočine. V svetlobnem mikroskopu vidimo v razmazu :
a) makrofage
b) plazmatke
c) nevtrofilne granulocite
d) centroblaste
e) fibrin

4. Značilnosti Sjogrenovega sindroma so :
a) bolniki imajo suha usta in suhe oči
b) bolniki imajo večje tveganje za razvoj limfoma slinavk
c) bolezen ni nikoli povezana z drugimi avtoimunskimi boleznimi
d) razvije se zaradi imunsko pogojene destrukcije eksokrinih žlez
e) bolezen prizadene predvsem moške

5. Starejša ženska je opazila uvlečeno kožo dojke. V vzorcu ABTI iz tumorja, ki smo ga zatipali v tem predelu, smo našli številne ležeče velike celice, s porušenim jedro-citoplazemskim razmerjem, pleomorfni in hiperkromnimi jedri. Citološka diagnoza je :
a) maščobna nekroza
b) fibroadenom
c) mastitis
d) fibrocistične spremembe
e) karcinom

6. Katera trditev o celiakiji ni pravilna?
a) pri otrocih povzroči zastoj v rasti
b) v epitelu resic oz. vrhnjem epitelu sluznice so pomnoženi limfociti T
c) v sluznici tankega črevesa je prisotna atrofija resic
d) najpogosteje se pojavlja pri otrocih
e) nima etiološke povezave s prehrano

7. Katere trditve so pravilne za navadni pemfigus ?
a) bolniki imajo po ustni sluznici in koži mehurčaste spremembe
b) v krvi bolnikov dokažemo pozitivna pemfigoidna protitelesa
c) značilna histološka sprememba so intraepidermalni mehurčki z akantolitičnimi celicami
d) z imunofluorescenčno preiskavo ugotovimo linearno vezavo protiteles IgG na epidermalno bazalno membrano
e) za nastanek kožnih sprememb so ključna protitelesa, usmerjena proti dezmosomom

8. Za aktuno T-celično zavrnitev presadka ledvice je značilno :
a) aktiviranih makrofagov ni v vnetnem inflitratu
b) značilna histološka sprememba je tubulitis
c) protitelesa se vežejo na endotelij žilja in povzročajo vaskulitis
d) citotoksični limfociti T vdirajo v tubule in destrujirajo epitelij
e) intersticij je razširjen in infiltriran z mononuklearnimi vnetnimi celicami

9. Katere trditve o akutnem poinfekcijskem glomerulonefritisu so pravilne?
a) nastane zaradi odlaganja imunskih kompleksov
b) glavna histopatološka značilnost je glomerulna endokapilarna proliferacija in eksudacija
c) prognoza (zlasti pri otrocih) je ugodna
d) nastane zaradi neposrednega učinka bakterij na glomerul
e) najpogosteje nastane kot zaplet streptokokne okužbe

10. V vzorcu ABTI lahko posumimo na zasevek malignega melanoma kadar najdemo :
a) drobno-zrnat črnikast pigment v citoplazmi
b) koilocite
c) modro obarvano citoplazmo
d) vakuole, izpolnjene z mucinom, v citoplazmi
e) nekrotični drobir v ozadju