2. kolokvij

2. KOLOKVIJ PATOLOGIJA 2013/14

1. GIST – obkroži nepravilno trditev:
a) večina ima mutacijo KIT
b) mutiran ima bcl2 gen
c) največkrat je v želodcu
d) …
[b]

2. Seminom testis – obkroži pravilne trditve:
a) je hitro rastoč
b) najpogostejši tumor testis
c) je cističen in hemoragičen
d) spada med germinativne tumorje
e) hitro zaseva
[b,d]

3. Hodgkinov limfom – obkroži nepravilno trditev:
a) predvsem pri mlajših
b) največkrat iz limfocitov B
c) največkrat iz limfocitov T
d) prepoznamo ga po Reed-Sternbergovih velikankah
[c]

4. Folikularni limfom – najpogostejši patogenetski mehanizem:
a) ni apoptoze limfocitov
b) ni proliferacije limfocitov
c) ni apoptoze hemopoetskih celic
d) ni proliferacije hemopoetskih celic
[a]

5. Histološke značilnosti glioblastoma:
a) gostocelični
b) polimorfizem
c) glomeruloidne žile
d) kalcifikacije
e) ob nekrozah so psevdopalisade
[a,b,c,e]

6. Zreli teratom – obkroži pravilne trditve:
a) iz zrelih tkiv
b) celice so malignega izgleda
c) v spolnih organih ali mediastinumu lahko vznikne
d) pogosto zaseva
[a,c]

7. Ploščatocelični (skvamozni) karcinom – pravilne trditve:
a) najdemo v koži, grlu in pljučih
b) izjemno redko zaseva in počasi raste
c) najdemo ga v ledvicah in želodcu
d) prepoznamo ga po roženih biserih in medceličnih mostičkih
[a,d]
8. Adenom črevesa – nepravilne trditve:
a) ni v submukozi
b) lahko pecljat
c) pretežno v descendentnem kolonu
d) v tuniki muscularis
e) v submukozi
[a, b]

9. Karcinom ledvičnih celic:
a) pretežno v distalnih tubulih
b) kot blastomski tromb vdira lahko vdira v ledvične vene
c) ostro ločen od zdravega tkiva
d) lahko zaseva
e) še en pravilen
[b,c]

10. Meningeom:
a) vznikne iz dure
b) izjemno redko zaseva ekstrakranialno
c) vznikne iz meningotelijskih celic arachnoidee
d) v pontocerebelarnem kotu
e) se lahko ponavlja
[b,c,e]