Priporočena literatura

Ucbeniki, ki se priporocajo za studij predmeta patologija:

1. Kumar V., Cotran VS., Robbins SL., Basic pathology, 5. izdaja, Saunders, 1992.
2. Cotran RS., Kumar V., Robbins SL., Pathologic basis of disease, 5. Izdaja, Saunders, 1994.
3. Anderson WAD, Scotti TM., Synopsis of pathology, Mosby, zadnja izdaja.
4. Underwood JCE., General and systematic Pathology, 1. Izdaja, Churchill Livingstone, 1996.
5. Damjanov I., Linder J., Anderson`s Pathology 1/2, 10. izdaja, Mosby, 1996.
6. Rubin E., Farber JL., Pathology, 2. Izdaja, Lippincott, 1994.
7. Riede UN., Schaefer HE., Allgemeine und spezielle Pathologie, 3. izdaja, Georg Thieme Verlag, 1993.
Patologija - navodila za vaje, 2. razsirjena in dopolnjena izdaja, Medicnski razgledi, Ljubljana, 1995.


Pedagoski teksti delavcev katedre za patologijo:

1. Masera A., Motnje cirkulacije in njihove posledice, Silabus, 9. Str. 1989.
2. Masera A., Ovcak Z., Splosna patologija in infekcijskih bolezni, Silabus, 9 str., 1992.
3. Masera, Patologija sladkorne bolezni, Skripta, 11 strani, 1991.
4. Ferluga D., Vnetje, Silabus, 8 str., 1985.
5. Ferluga D., Patologija pigmentov, Silabus, 10 str. 1986.
6. Ferluga D.,Uvod v ciklus predavanj iz predmeta patologija, Silabus, 6 str.1986.
7. Ferluga D., Patoloske spremembe medcelicnine, Silabus, 6 str., 1986.
8. Ferluga D., Vizjak A., Vnetnice in kemicni vnetni mediatorji, Skripta, 36 str., 1986
9. Ferluga D., Vizjak A., Klasifikacija in etiopatogeneza glomerulonefritisa in glomerulopatij, Skripta, 44 str., 1986.
10. Ferlan-Marolt V., Medikamentna okvara jeter, Silabus, 4 str., 1987.
11. Ferlan-Marolt V., Etio-patogeneza tumorjev, Skripta, 27 strani, 1997.
12. Rott T., Tabelarni pregled pomebnejsih poglavij pljucne patologije, Silabus, 13 str., 1992.


Dopolnilni ucbeniki:

1. Curran RC., Jones EL., Atlas makropatologije, Candarjeva zalozba, Ljubljana, 1986.
2. Curran RC., Jones EL., Atlas histopatologije, Candarjeva zalozba, Ljubljana, 1986.