Mikropreparati - seznam po organskih sistemih

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (mikro_do_98.docx)mikro_do_98.docx16 kB

Mikro preparati za patologijo lepo in smiselno organizirani v organske sisteme.
LP

PS: Seznam je do preparata 98, ker ostalih itak ne mores pripisati nobenemu org. sist.
----

PLJUČA
5. Panacinarnipljučniemfizem
12. Ploščatoceličnametaplazijarespiratornegaepitelija
21. Lobarnapljučnica, sivahepatizacija
22. Bronhopnevmonijaoziromalobularnapljučnica
23. Alveolarnapljučnica v organizaciji
24. Kroničnikataralnibronhitis
29. Angioinvazivnaaspergiloza
32. Miliarnapljučnatuberkuloza (Ziehl-Neelsen)
34. Silikoantrakoza
41. Okužba z virusomcitomegalije
46. Abscesnamembrana
50. Pljučniedem
51. Difuznaalveolarnaokvara
55. Akutnihemoragičniinfarktpljuč
87. Drobnoceličnopljučnikarcinom

GIT
13. Interstinalnametaplazijaželodčnesluznice
20. Flegmonozni appendicitis
26. Psevdomembranski colitis
30. Gastritis povzročen z bakterijo Helicobacter pylori (Kreyberg, Giemsa)
31. Ulceroznikolitis
36. Chronovabolezen (Mb. Crohn) (Kreyberg)
38. Celiakija
47. Kroničnapeptičnarazjedaželodca
63. Gastrointestinalnistromalnitumorji
71. Tubulo-vilozniadenomširokegačrevesa
78. Karcinoid
80. Žleznikarcinomdebelegačrevesa
81. Pečatnoceličnikarcinomželodca

LEDVICE
4. Nodoznipoliarteritis
19. Abscendentnipielonefritis
37. Akutniendokapilarniproliferacijski ineksudacijskiglomerulonefritis(postinfekcijski)
39. Polmesečastiglomerulonefritis v sklopuGoodpasteurejevegasindroma
40. Kronična in akutnazavrnitevledvičnegapresadka
42. Nodularnaglomeruloskleroza
43. Amiloidozaledvic (kongordeče, polarizacija)
45. Arterio-arteriosklerotičnanodularna in globalnaglomeruloskleorza. Hialinozaledvic
82. Urotelni, prehodnocelični, karcinomsečnegamehurja
85. Karcinomledvičnihcelic

BEZGAVKE
33. Sarkoidozabezgavke
66. Folikularnilimfom
67. Difuznivelikoceličnilimfom B
69. KlasičniHodkingovlimfom, tip nodularneskleroze
72. Fibroadenomdojke
73. Mucinoznicistadenomjajčnika
74. Pleomorfniadenomobušesneslinavke – mešani tumor
75. Limfomatoznipapilarnicistadenomobušesneslinavke

ŽIVČEVJE
2. Anemičniinfarktpodaljšanehrbtenjače (HE, LFB-CV)
18. Gnojnileptomeningitis
28. Virusniencefalitis
44. Alzheimerjevaboleze (Mb. Alzheimer)
89. Difuzniastrocitom
90. Glioblastom
91. Oligodendrogliom
92. Periferniprimitivninevroepitelijski tumor (PNET) – nevroblastom (Neuroblastoma)
93. Meningiom
94. Schwannom

JETRA
14. Maščobnapreobrazbajeter (HE, Sudan III)
15. Hemokromatoza, pigmentnacirozajeter (BBR)
16. Zastojžolča v jetrih
27. Kroničnivirusni hepatitis (HE, Trichrom, PAP)
48. Mikronodularnajetrnaciroza
49. Kroničnakongestijajeter
84. Hepatoceličnikarcinom

ŽILJE
52. Aterosklerozaaorte
53. Tromb
54. Organizacija in rekanalizacijatromba
57. Kapilarnihemangiom
58. Kavernoznihemangiom

KOŽA
17. Intradermalnipigmentni nevus
56. Lipom
59. Dermatofibrom – benignifibroznihistiocitom
62. Dermalnileiomiosarkom
65. Malignimelanom
77. Bazalnoceličnikarcinomkože

MIŠICE
60. Leiomiom
61. Miksoidniliposarkom

KOSTI
64. Osteosarkom
68. Multiplimielom
70. Akutnamieloičnalevkemija

SRCE
1. Anemičniinfarktsrčnemišice
7. Hipertrofijamiokarda in brazgotine
25. Fibrinskiperikarditis v organizaciji

ŠČITNICA
10. Difuznatirotoksičnagolša (Mb. Graves)
11. Nodoznanetoksična (enostavna) golša - koloidnagolša
86. Papilarnižleznikarcinomščitnice

PROSTATA
8. Hiperplazija prostate
83. Dobrodiferenciranžleznikarcinom prostate

PANKREAS
3. Steatonekroza v trebušnislinavki
6. Kroničnipankreatitis z atrofijotrebušneslinavke

OSTALO
9. Enostavnahiperplazijaendometrija
35. Tujkovgranulom
76. Intraepitelijskiali in situ karcinommaterničnegavratu, cervikalnaintraepitelijskaneoplazija III
79. Poroženevajočiinvazivniploščatocelični (skvamozni) karcinom
88. Invazivniduktalnikarcinomdojke
95. Seminomtestisa
96. Zreliteratom
97. Mešanigerminativni tumor testisa
98. Horiokarcinomtestisa