III. mikropatoloski kolokvij (11.1.2010)

1.Zreli teratom:
a.lahko nastane v mediastinumu
b.nastane iz trofoblasta
c.v njem le endoderm
d.pogosto cističen
e.je benigen
Odg.: a,d,e

2.Najbolj maligen tumor CŽ:
a.glioblastom
b.oligodendrogliom
c.astrocitom
d.meningiom
e.ependimom
Odg.: a

3.Karcinom pljuč je lahko:
a.drobnocelični
b.ploščatocelični
c.adenokarcinom
d.prehodnocelični
e.invazivni lobularni
Odg.: a,b,c

4.Pravilno odvzet briz maternice vsebuje:
a.žlezne celice
b.ploščate celice
c.prehodne celice
d.celice strome
e.limfo....?
Odg.: a,b

5.Žlezni karcinom debelega črevesa:
a.večinoma v ascendentnem delu
b.večinoma v descendentnem delu
c.lahko izloča sluz
d.exofitična, papilarna rast ali oži svetlino
e.predstopnja je adenom
Odg.: c,d,e

6.Invazivni ploščatocelični karcinom je lahko v:
a.cervix
b.koža
c.požiralnik
d.pljuča
e.bezgavka
Odg.: a,b,c,d

7.Cervikalna intraepitelijska neoplazija (CIN) :
a.povezana s HPV 16, 18
b.povezana s HPV 6,11
c.predstopnja invazivnega ploščatoceličnega Ca
d.predstopnja invazivnega žleznega Ca
e.sinonim je cervicitis
Odg.: a,c, (za d nevem)

8.Nevroblastom najpogosteje:
a.pri novorojenčkih
b.pri mlajših od 5 let
c.v abdomnu
d.v nevrohipofizi
e.v CŽS
Odg.: b,c

9.Imunohistokemija:
a.dezmin je intermediarni filament mišičnih celic
b.citokeratin je značilen za epitelijske tumorje
c.SPKF je le v hiperplastični prostati, ne v karcinomu
d.važna je le za diagnostiko neoplazem
e.lahko dokazujemo tumorske označevalce, ki omogočajo natančno diagnozo tumorja
Odg.: a,b,e

10.Bris gnojnega izcedka iz dojke vsebuje:
a.nevtrofilce
b.makrofage
c.fibrin
d.mezotelijske cel.
e.retikulumske dendritične celice
Odg.: a,b,c