II. kolokvij iz makropatologije (DM)

_test A_

1. Za ovula Nabothi velja:
a) So cistično razširjene žleze materničnega vratu.
b) Nastanejo zaradi zamašitve žleznih izvodil.
c)
d)

[a, b]

2. Značilnosti leiomioma:
a) Je visoko maligen tumor.
b) Nanj vplivajo hormoni in v nosečnosti se lahko poveča.
c) Redko spontano izgine.
d) Pogost je pri ženskah v menopavzi.

[b, c]

3. Značilnosti silikoantrakoze:
a) Nastane zaradi vdihavanja premogovega in silicijevega prahu.
b) Značilni so fibrohialinizirani vozliči.
c) Možen zaplet je kronično pljučno srce.
d)

[a, b, c]

4. Značilnosti glioblastoma multiforme:
a) Raste ekspanzivno in odriva okolno možganovino.
b) Najpogosteje se pojavi v področju zgornjega sagitalnega sinusa.
c) Na prerezu vidimo nekroze in krvavitve
d) Raste infiltrativno in ni ostro razmejen.

[c, d]

5. Za ciste pri hepar cysticum congenitum velja:
a) So razširjene vene.
b) Nastanejo kot posledica vnetja pred rojstvom.
c) So prave ciste, ki nastanejo ob rojstvu.
d)

[c]

_test B_

1. Zapleti pri lobarni pljučnici so:
a) Empiem.
b) Difuzna fibroza.
c) Kronična pljučnica.
d) Septikopiemija.

[a, c, d]

2. Značilnosti horiokarcinoma:
a) Lahko vznikne iz teratoma.
b) V modu ima ugodnejšo prognozo kot pa v maternici.
c) Zaseva predvsem limfatično.
d) Obsežne nekroze in krvavitve.

[a, d]

3. Značilnosti primarnega karcinoma v jetrih:
a) Etiološka dejavnika sta infekcija z virusom hepatitisa A in jetrna
ciroza.
b) Pogosto se pojavi na cirotičnih jetrih.
c) Vznikne iz nevroepitelnih celic.
d)

[b]

4. Značilnosti meningeoma:
a) Je maligen tumor, ki vznikne iz nevroepitelnih celic.
b) Raste predvsem invazivno v možganovino.
c) Najpogosteje se pojavi v področju zgornjega sagitalnega sinusa.
d) Prehaja iz ene možganske poloble na nasprotno stran.

[c]

5. Značilnosti anevrizme arterije na možganski bazi:
a) Ruptura anevrizme povzroči epiduralno krvavitev.
b) Vzrok je pridobljena anomalija v zgradbi žilne stene.
c) Vzrok je prirojena anomalija v zgradbi žilne stene.
d) Najpogosteje nastane na sprednji komunikantni arteriji in na srednjih
možganskih arterijah.

[c, d]