2. kolokvij (2013-03-11)

2. kolokvij (11.3.2013)
poglavja 13-18, vaje 4,5 in 61. Osteosarkom
a. pogostejši pri otrocih in mladih odraslih
b. tumorske celice tvorijo osteoid
c. pogostejši pri starejših
d. najpogosteje v kolenu
e. zanj značilni lipoblasti
(a,b,d)

2. Bazalnocelični karcinom
a. najpogostejši primarni maligni tumor kože
b. otočki iz bazalnih celic, palisadanje, številne mitoze
c. na koži izpostavljeni soncu
d. počasi raste in redko zaseva
e. semizdi, da ga ga uvrščamo v skupino mezenhimskih tumorjev...
(a,b,c,d)

3. Karcinom ledvičnih celic
a. ostro omejen od okolice
b. lahko v povezavi z Hippel-Lindau sindromom
c. pogosteje iz celic distalnega tubula
d. vdor v ledvične vene
e. ?
(a,b,d)

4. Za Hodgkinove limfome NI značilno:
a. Prisotna mutacija bcl-2
b. pojavlja se pri starejših/mlajših (spet ne vem kaj je blo :D)
c. diagnostično so značilne Reed-Stein... celice

5. Dezmosomi (mislim da je pisalo medcelični mostički) in povečano izločanje keratina so značilni za:
a. ploščatocelični karcinom

6. Glioblastom
a. pomnožene žile in njihov endotel
b. psevdopalisade
c. irazite celične in jedrne polimorfije
d. Veroceyeva telesca
e. Nekroze s psevdopalisadnim urejenjam tumorskih celic


7. Nezreli teratomi
a. pogosto zasevajo
b. iz tkiv malignega videza
c. nezrela tkiva
d. večinoma benigni
e. vzkliknejo v spolnih žlezah in ...

8. nepravilne trditve o adenomu debelega črevesja
a.zasevajo v bezgavke
b. infiltrijajo submukozo
c.omejeni na sluznico
d.
e.
(a,b)

9. pleomorfni adenom
a. obdaja vezivna ovojnica
b. da je najpogostejši tumor slinavk
c. neki z Reed.sternbegovimi velikankami
d. stroma obilna
e.
(a,b,d)

10. švanom
a. lahko pojavlja sporadično
b. neki z pontocerebralnem kotom, semizdi, če leži tm...