Kolokvij (2013-04-15)

3. kolokvij, 15.4.2013

1. Kaj lahko povzroči povečane bezgavke?
a. okužba
b. zasevek malignega melanoma
c. miom
d. limfom
e. zasevek karcinoma
[a,b,d,e]

2. Katera obolenja niso ANCA vaskulitisi?
a. Goodpasturejev sindrom
b. Wegnerjeva granulomatoza
c. mikroskopski poliangiitis
d. Sjögrenov sindrom
e. Churg-Straussin sindrom
[a,d]

3. Za PIL-NS je značilno:
a. ne moremo ga ugotoviti v brisu materničnega vratu
b. pogosto sam izgine v 6-12 mesecih
c. pogosto se razvije karcinom
d. povezan s okužbo s HPV
e. vidimo koilocite
[b,d,e]

4. Za Goodpasturejev sindrom je značilno:
a. je hitro napredujoča bolezen
b. histopatološka slika: difuzni ekstrakapilarni polmesečasti
glomerulonefritis
c. nastane zaradi odlaganja imunskih kompleksov
d. histopatološka slika: eksudacijski in proliferacijski
glomerulonefritis ÿoz. nekaj podobnega)
e. nastane po drugem tipu preobčutjivosti
[a,b,e]

5. Za aktuni proliferacijski in eksudacijski glomerulonefritis je
značilno:
a. prognoza (zlasti pri otrocih) je dobra
b. nastane zaradi odlaganja imunskih kompleksov
c. nastane po drugem tipu preobčutljivosti
d. histološka slika: eksudacijski in proliferacijski glomerulonefritis
e.
[a,b,d]

6. Citopatološke preiskave tumorja nam omogočajo:
a. oceno perinervalne invazije
b. oceno invazije v žile
c. oceno jedrnih in celičnih (morfoloških) sprememb
d. ... limfangioze
e. oceno prodiranja skozi kapsulo
[c]

7. Za Sjögrenov sindrom je značilno:
a. pogostejši je pri moških
b. boniki imajo večjo vrjetnost za nastanek limfoma slinavk
c. ni povezan z ostalimi imunološkimi obolenji
d. propadejo eksokrine žleze
e. bolniki imajo suha usta in suhe oči
[b,d,e]

8. Za celiakijo ni značilno:
a. pogostejša pri otrocih
b. v epiteliju se nahajajo cd8+
c. resice atrofirajo
d. etiologija ni povezana s hrano
e. pri otrocih se kaže z zaostajanjem v rasti
[d]

9. Bolnici s pljučnim karcinomom so opravili citopatološko preiskavo
supraklavikularne bezgavke in v njej našli celice ploščatoceličnega
karcinoma:
a. potrdili smo ploščatocelični karcinom v bezgavki
b. potrdimo ..... karcinom
c. preiskava pripomore k določitvi stadija
d. ...
[a,c]

10. Vzorec za citološko preiskavo, vzet iz dojke pokaže krpe
duktalnega žleznega epitelija in posamezne vezivne celice. Verjetno
gre za:
a. karcinom
b. fibroadenom
c. fibrocistične spremembe
d. ...
[b]