III. kolokvij iz mikropatologije

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (patologija_3.kolokvij.doc)patologija_3.kolokvij.doc26 kB
1. Katere intermediarne filamente lahko dokazujemo v tkivu
A vimentin
B dezmin
C nevrofilament
D miozin
E nekaj na s...
Odgovori: a,b,c

2. Za ledvični karcinom velja:
A pojavlja se med 2. in 3. dekado življenja
B makroskopsko gre za homogen tumor
C Lahko se pojavlja v sklopu von Hippel- Lindau sindroma
D je najpogostejši maligni tumor ledvice
E Pojavlja se predvsem pri ženskah
Odgovora:c,d

3. Kateri tumor implantacijsko zaseva v jajčnike
Vsi nemožni našteti, pravilen odgovor je Pečatnocelični karcinom želodca.

4. Katere dva najbolj maligna histološka tipa karcinomov v dojki poznamo
Pravilna odgovora: Invazivni duktalni in invazivni lobularni karcinom dojke.

5. Elektronsko mikroskopijo uporabljamo v medicini za
A Ugotavljanje zunajceličnih imunskih depozitov v koži in ledvicah
B V diagnostiki bolezni perifernih živcev
C Za ugotavljanje potencialne invazivnosti karcinomskih celic
D Za dokazovanje prisotnosti določenih virusov v celicah
Odgovori: a,b,d (morda tudi c)

6. Za gliobastom je značilno vse, razen:
A Gostoceličnost
B Pogoste mitoze in nekroze
C mikrocistična degeneracija
D Pomnožene žile in endotel
Odgovor: c

7. Kateri od naštetih tumorjev imajo ekspanzivno rast
A Oligodendrogliom
B Astrocitom
C Meningiom
D Švanom
E ependimom
Odgovora:c,d

8. S citopatološkimi preiskavami ugotavljamo
A razmerje med zdravim in bolnim tkivom
B odnose med celicami v tkivu
C obliko in velikost celic
D ekstracelularni matriks
D lastnosti žilja
Odgovora:c,d

9. Za adenokarcinom prostate velja
A Je najpogostejši vzrok smrti pri moških
B Pojavlja se med 45. in 70. letom
C Tumorski epitelij sestavlja ga en sloj kubičnih celic
D pojavlja se pretežno na periferiji prostate
Odgovori:b,c,d

10. Za adenokarcinom intestini crassi velja vse, razen
A 60-75 tumorjev zraste v rektumu in sigmi
B Ne pojavlja se pred 50.letom starosti
C Je pogost karcinom
D Dobro do zmerno diferenciran tumor
E Odgovor, ki se ga ne spomnim
Odgovor: e