Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (farma_vstopni_kolokvij_za_vajo.doc)farma_vstopni_kolokvij_za_vajo.doc55 kB
1. Metaboliti prvega prehoda:
a. Nastanek reaktivnih metabolitov večinoma
b. Nastanek reaktivnih metabolitov z večjim učinkom
c. Zmanjšana biološka razpoložljivost
d. Izognemo se mu z dajanjem pod jezik, rektalno

2. Lokalna uporaba atropina v očesu povzroča:
a. fotofobijo
b. Povečanje očesne vodice
c. Neoster vid na daleč
d. Motnje akomodacije
e. Mioza

3. Predklinični podatki so:
a. stranski učinki
b. akutna/subakutna toxičnost
c. farmakokinetika pri ljudeh
d. farmakokinetikja pri živalih
e. mehanizem delovanja

4. Zastrupitov z organskimi fosfati (blokatorji Ach-esteraze)
Nastopi smrt zaradi respiratorne odpovedi.

5. Klinični preizkus:
a. ima 4 faze
b. ugotavlja učinkovitost in varnost
c. poteka v zdravstvenih domovih
d. ugotavlja primernost različnih oblik zdravil

6. Biološka uporabnost zdravil je
a. koncentracija v plazmi
b. količina v plazmi
c. delež, ki po zaužitju preide v plazmo
d. se izraža v
e. se izraža v mg/l

7. Na kaj delujejo pankuronij, atrakurij
-blokira motoirčno ploščico


8. Kontraindikacija na atropin
-glavkom
-Parkinson

9. Kaj povzroča atropin
a. razširjane zenic
b. hipotenzijo
c. motnje KVS
d. respiratorne motnje

10. Kaj velja za 3 klinično fazo
a. 500-100 preiskovancev
b. gledamo učinke zdravila
c. to delajo specialisti farmacije
d. traja 5 ali več let

11. Kdaj uporabljamo mišične blokatorje
a. pred operacijo
b. za dokazovanje Parkinsona
c. pri intubacijah (endotrahealno)
d. miastenija gravis

12.Učinki atropina
a. motnja akomodacije leče
b. antiparkinsonskle funkcije
c. slab vid na daleč
d. mioza

13. Za reakcije konjugacije velja:
a. so prisotne AK
b. potrebuješ encime za razgradnjo zdravil
c. potrebne so energetsko bogate fosfatne skupine

14. Snov ki povzroči tahikardijo, razširjene zenice, paraliza akomodacije, akscitacije je:
-atropin

15. Antagoniste hoilnergičnih receptorjev uporabljemo pri:
a. diagnozi miastenije gravis
b. ventilacija
c. operacija


1.acd 2.ad 3.bde 5.ab 6.cd 9.a,c 10.a,b 11. a,c 12. a 13.c 15. a,b,c