Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (farmakologija.doc)farmakologija.doc26 kB
KOLOKVIJ 28.06.2002


1.Učinki acetilsalicilne kisline.
2. Stranski učinki steroidov ( na katere organe in kakšni so)
3. Stranski učinki citostatikov
4.Uporaba – delovanje anksiolitikov: a)b)c)d) (obkrožanje)
5. Na katere receptorje delujejo nevroleptiki in kako
6. Farmakokinetične interakcije med zdravili
7. Amantadin – virusno zdravilo – kaj velja a)b)c)d) (obkrožanje)
8. Učinek agonista ob prisotnosti nekompetat. antagonista
9. Od česa je odvisen učinek zdravil po hitrostni (Patonovi) teoriji.
10. Skupine zdravil ki se uporabljajo pri zdravljenju astme.
1. Učinek koncentracije na efekt zdravila ( graf)
2. Stranski učinki glukokortikoidov
3. Kaj naredi zolovudin – verjetno obkrožanje
4. Kaj povzroči povečanje motilitete črevesa in diarejo
5. Parasimpatikolitiki – lastnosti
6. Citostatiki – stranski učinki
7. Kožna aplikacija zdravila – sistemsko učinkovanje
8. Klirensi – pomen
9. Mehanizem delovanja barbiturarov
10. Katere snovi povzročajo zasvojenost

KOLOKVIJ IZ FARMAKOLOGIJE, 05.07.2002

I
1. Indikacije in stranski učinki BDZ
2. Faze preizkušanja zdravil
3. Interakcije med zdravili glede farmakokinetike
4. Kako vpliva ph urina na ekskrecijo šibkih baz
5. Farmakologija dihal: način delovanja simpatikomimetikov
6. Mehanizem delovanja ciklosporinov
7. Opiši strukturo steroidnega receptorja
8. Vrste antagonizmov med zdravili
9. Mehanizem delovanja nesteroidnih antiinflamatornih zdravil
10. Hitrostna teorija - Paton

II

1. Mehanizem delovanja nevroleptikov
2. Mehanizem in vpliv na DNA alkiliraj. Citostatikov
3. Nezaželeni učinki NSAID
4. Vpliv ph urina na na izločanje šibke kisline
5. Skupine zdravil, ki jih uporabljajo pri astmi
6. Skrčenje maternice - obkroži pravilno: a)oxitocin b) ergometrin c) PGF d) PGE e)ri.......
7. pA2 in pD2
8. Odnos t ½ in klirensa
9. Dve kemično različni skupini endogenih spojin, katerih analogi povzročajo odvisnost
10. Anabolni steroidi - organski sistemi na katere imajo nezaželene učinke
III

1. Učinki antimetabolikov
2. Značilnosti protivirusnih zdravil
3. Mehanizem delovanja in uporaba barbituratov
4. Pomen indukcije encimov in primer
5. Vpliv anabolnih steroidov na srce
6. Uporaba parasimpatikomimetikov
7. Metaboliti arahidonske kisline
8. Kompet. in nekompetativni antagonisti
9. Skupine antiastmatikov
10. Stranski učinki in uporaba fenotiazinov.