1.vstopni kolokvij

Vprašanja 1. vstopnega kolokvija :)

1. Kaj je ED50?
a) moč
b) učinkovitost
še dva nepravilna odgovora
(a)

2. Značilnosti nekompetativnega antagonizma:
a) tekmujeta z agonistom za isto vezavno mesto na receptorju
b) tekmujeta z agonistom za različna vezavna mesta na receptorju
c) tekmujeta z agonistom za vezavna mesta na različnih receptorjih
d) Em se zmanjša
(b,d)

3. Organ v raztopini (kakšni morajo biti pogoji):
a) pH je manjši od 7
b) O2
c) maščobne kisline
d) temperatura je 37 stopinj C
e) trigliceridi
f) temperatura je 28 stopinj C
g) glukoza
(b,d,g)