Vstopni kolokvij za 2. vajo

Skupina A:
Napisane so pravilne trditve!

1. Ekscitatorni prenašalci v OŽ: ACh

2. Za zmanjšanje strahu in vzburjenja uporabljamo: BDZ in beta-adrenergične zaviralce!

3. Nepravilne izjave za nevroleptike: aktivirajo sym na periferiji, pospešijo absorpcijo nekaterih zdravil (npr. paracetamol), niso topni v maščobah.

Skupina B:
Nepravilne izjave za BDZ:
a)topni v maščobah
b)imajo analgetični učinek
c)kratek razpolovni čas
d)
....

Najpomembnejša lastnost za delovanje zdravil na OŽ:
a)reaktivnost
b)hidrofilnost
c)hidrofobnost
prav je c

Kako fenotiazini vplivajo na nastanek parkinsonizma?
Delovanje na nigrostriatno progo z inhibicijo dopaminskih receptorjev.