Kolokvij (3.vaja)

VSTOPNI KOLOKVIJ 3. VAJA (16.11.2012)

1. Kateri način aplikacije se lahko izogne metabolizmu prvega prehoda?
a) rektalno in peroralno
b) intraarterijsko in intravensko
c) subdermalno in …
d) še neka druga nepravilna kombinacija
e) nobena od možnosti

2. Za katera zdravila je značilen velik Vd?
a) močno vodotopna
b) močno lipidotopna
c) …

3. Kaj velja pri akutni odpovedi ledvic? (eden od primerov, obravnavanih na vaji)
a) povečan Vd in zmanjšan klirens
b) zmanjšana Vd in klirens
c) ...
d) …
e) nobena od možnosti


rešitve: b, b, e