Zbirka kolokvijev (4.vaja)

4. vaja - zbirka kolokvijev

Na katere receptorje ne deluje klorpromazin (GABA)?
Kako se prenaša levo DOPA (transportni proteini)?
Kaj pomeni izboljšanje raziskave (da bo stres za živali majši...)?

Kaj preverjamo z latentno inhibicijo?
Na katere receptorje vplivamo za zmanjšanje strahu?
Iz kje se sproščajo nevrotransmiterji?

Inhibicija katerih receptorjev s klorpromazinom povzroči zaprtje (kontrakcijo sfinktrov)? muskarinskih (možni še dopaminski, histaminski, adrenergični, serotoninski)
Straubov fenomen? kontrakcija sakrokokcigealne dorzalne mišice
Kaj velja za prenos z NT (oz. nekaj v tem smislu)?

Iz kje se sproščajo nevromodulatorji? (iz živčnih celic/ iz živčnih in celic glie/...) - prav je 2. možnost
Kako deluje fenobarbiton na GABA-A receptor? (kot antagonist/modulator/agonist) - prav je modulator
Kaj pomeni Replacement? (napisane so bile definicije iz vaj, lah da je bil tut kak drug R, sam jst sm si tega zapimnila)

Kaj ne velja za nevrotransmitorje?
-vecina se jih razgradi encimsko ekstracelularno
Kaj pomeni replacement?
Kako ne delujejo antidepresivi?
-preko inhibitorjev GABA-A

Inhibicija katerih receptorjev povzroci sedacijo pri klorpromazinu?
- histaminskih H1
Kaj velja za nevromodulatorje?
-izlocajo se iz zivcnih c. in celic glije

Kaj velja za nevrotransmiterje ? - Lahko se sprostijo prek transportnih proteinov.
Katero bolezensko stanje ponazorimo z enostranskim uničenjem substance nigre (6-hidroksidopaminski model)? - Parkisonovo bolezen.
Kaj ne velja za fenobarbiton ? - Biološka uporabnost po zaužitju je 30-50.