4. kolokvij

Farmakologija, 4. kolokvij

1. Kako delujejo zdravila, ki izboljšajo spomin:
a) kot inhibitorji acetilholinesteraze
b) …
c) nič od naštetega

2. Dopamin – obkroži napačno trditev:
a) je lahko nevrotransmiter in nevromodulator
b) monoamin, ki nastane iz glutamata
c) njegovo razgradnjo preprečimo z inhibicijo MAO-B
d)…

3. Kako ne delujejo antiepileptiki:
a) inhibitorji Na kanalov
b) z delovanjem na GABA receptorje
c) inhibicija MAO-A
d) inhibicija Ca kanalov

a, b, c