Kolokvij - farmakokinetika

FARMAKOLOGIJA, KOLOKVIJ S 3. VAJE – FARMAKOKINETIKA, 15.11.2013

KOLOKVIJ A (Samo en odgovor je pravilen pri vsakem vprašanju!)
1. Aspirin je šibka kislina in se najbolje absorbira:
*a) V kislem okolju
b) V alkalnem okolju
c) Pri visokem pH
d) Absorpcija ni odvisna od Ph

2. Css je odvisen od:
a) Režima doziranja in Vd
*b) Doze in CL
c) Vd in CL
d) Nič od naštetega

3. Nepolarne snovi prestopajo celične membrane predvsem z:
a) aktivnim transportom
*b) difuzijo
c) lastnimi prenašalci (transporterji)
d) še en (napačen) odgovor

KOLOKVIJ B (Samo en odgovor je pravilen pri vsakem vprašanju!)
1. Kodein je šibka baza. Najbolje se absorbira v:
a) Kislem okolju
*b) Alkalnem okolju
c) Pri nizkem pH
d) pH ne vliva na absorpcijo

2. Če dozo dvakrat povečamo se…
a) AUC in Vd dvakrat povečata
b) Vd dvakrat poveča
c) AUC in Vd ne spremenita
*d) AUC dvakrat poveča

3. Farmakokinetika obsega:
*a) Absorpcijo, distribucijo, metabolizem, eliminacijo
b) c) in d) so bili nepravilni odgovori