Vstopni kolokvij - 1. vaja

1. vaja (11. 3. 2011)

1. Trditve o grafih agonist in agonist + kompetitivni antagonist
a) Em ostane enak
b) Em se spremeni
c) Krivulji sta vzporedni
č) druga krivulja je bolj položna
d) druga krivulja je pomaknjena v desno
(mislim da je prav a, c, d)

2. trditve o aktivnostih (neki takega)
a) delni agonisti so lahko tudi antagonisti
b) naklon krivulje koncentracija v odvisnosti od učinka je moč agonista
c) ED50 je mera za moč zdravila
č) Em je mera za moč zdravila

3. Trditve o receptorjih
a) specifična zdravila se morajo vezati na receptor da lahko delujejo
b) zdravila morajo biti nevezana na receptor, da lahko delujejo
c) receptorji spremenijo metabolizem zdravil
pa še neki o plazemskih proteinih, pao lipidih