Vstopni kolokvij - 2. vaja

1. Ekscitatorni prenašalci v OŽ so:
a) acetilholin
b) glicin
c) dopamin
č) aspartat
d) GABA

[a, č]

2. Katere lastnosti morajo imeti zdravila, ki delujejo na OŽ
a) močno se vežejo na plazemske proteine
b) so ionizirana
c) velik porazdelitveni koeficient heptan/voda
č) so kemijsko močno reaktivni
d) molekulska masa večja od 1500

[c]

3. Katere trditve za antipsihotike ne držijo
a) imajo ekstrapiramidne učinke
b) na periferiji delujejo holinergično
c) so slabo topni v maščobah
č) za zdravljenje shizofrenije
d) povečajo absorpcijo nekaterih zdravil (npr. paracetamola)

[b, c, d]