Priporočena literatura

Temeljno gradivo

Rang HP, Dale MM, Ritter JM. Pharmacology.4th international student edition, Churchill, Livingstone, Edinburgh, 1999 (1995)
Budihna VM., Stanovnik L., Korosec L. (Navodila za predpisovanje zdravil), Navodila za pisanje receptov, MR, Ljubljana 1993
Irman Florjanc T, Korosec L. Stanovnik L. Izbrana poglavja iz farmakologije. Priprava na prakticno delo studentov. Izdajatelj: Institut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Medicinska fakulteta, Ljubljana 1999.

Drugi ucbeniki

Brody T.M., Larner J., Minnemman K.P.: Human Pharmacology. Molecular to Clinical. Mosby, St. Louis, 1998.
Bulat M., Geber J., Lackovic Z. Medicinska farmakologija. Medicinska naklada, Zagreb, 1999
Goodman & Gilmans the pharmacological basis of therapetics. By A.G. Gilman, A.S. Nies, T. W. Rall, P. Taylor. Mc Millan, New York, 1996.
Goth A. Medical Pharmacology. Mosby, 1992.
Jacob LS. Pharamcology. National Med. Series from Williams & Wilkins (Harval Publ. Co.), Baltimore, 1992.
Katzung BG. Basic & Clinical Pharmacology. Appleton & Lange, Stanford, Connecticut, 1998.
Klaassen CD. Casarett & Doulls Toxicology. The basis science of poisons. McGraw-Hill, New York, 1996.
Kuchinsky G. Lullmann H. Pharmakologie und Toxikologie. Thieme Verlag, Stuttgart, N. York, 1993
Oberdisse E., Hackenthal E., Kuschinsky K.: Pharmakologie und Toxikologie. Springer, Berlin, 1997.
Varagic V., Milosevic M. Farmakologija. Elit Medica Beograd, 1999 (1998,1996).
Waller D., Reenwick A. Principles of Mecicnal Pharmacology, Baliere Tindall, London, Philadelphia, 1994

Priporoceni clanki in dodatno gradivo

Budihna V.M., : farmakologija kalcijevih antagonistov. Med. Razgl., Ljubljana, 1993.
Est M., Budihna V.M.,: medsebojno delovanje zdravil. Farm. Vestn., Ljubljana, 1990.
Erjavec F. Razvojna pot novega zdravila: nekaj misli o klinicni farmakologiji. Medicinski Razgledi 1998; 27(2):211-25.
Lullmann H., Mohr K., Ziegler A., Bieger D. Pocket Atlas of Pharmacology. G. Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1993.

Poleg omenjenih gradiv so za pripravo seminarjev obicajno potrebni se dodatni clanki ali poglavja iz knjig. Za to dobi vsaka skupina studentov, ki seminar pripravlja, ustrezne podatke ali posamezne kopije.