Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika

1.) Damo enaka odmerka zdravil A in B. Če je Vd 2x manjši, bo koncentracija zdravila a ... 2x VEČJA

2.) šibke kisline grejo v ALKALEN urin, šibke kisline v KISEL urin (pazi, pri urinu je obratno!)

3.) na razpolovni čas vplivajo ... Vd in klirens