Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)

UVOD 3
PRIPOROČENA ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE HIPERTENZIJE SZO IZ LETA 2007 4
DIURETIKI 5
ZAVIRALCI Ca2+ KANALOV 8
SISTEM RENIN-ANGIOTENZIN-ALDOSTERON 11
ZAVIRALCI ANGIOTENZINSKE KONVERTAZE 12
ANTAGONISTI RECEPTORJEV ZA ANGIOTENZIN II TIPA 1 14
β ADRENERGIČNI RECEPTORJI 15
β ADRENERGIČNI ANTAGONISTI 16
α ADRENERGIČNI BLOKATORJI 21
ANTIHIPERTENZIVI, KI DELUJEJO NA OSREDNJI ŽIVČNI SISTEM 23
ANTIHIPERTENZIVI, KI DELUJEJO NA GLADKE MIŠICE 25
GANGLIJSKI BLOKATORJI 28
NEFARMAKOLOŠKE METODE ZDRAVLJENJA HIPERTENZIJE 29
ZDRAVLJENJE HIPERTENZIJE V NOSEČNOSTI IN PRI SLADKORNI BOLEZNI 30
VIRI in LITERATURA 31