Vstopni kolokviji (2006)

I. VAJA

_test A_

1. Po Patonovi teoriji je največji učinek agonista odvisen od največje:
a) koncentracije agonistov
b) koncentracije receptorjev
c) hitrosti nastajanja kompleksov agonist-receptor
d) hitrosti razdvajanja kompleksov agonist-receptor.

[c]

2. Katere trditve veljajo pri receptorjih za zdravila

[5 naštetih, znajo biti malce tricky]

3. Kaj se dogaja z grafičnim prikazom odnosa med koncentracijo agonista in njegovim učinkom ob prisotnosti nekompetitivnega antagonista
a) Premik krivulje v levo.
b) Sprememba naklona krivulje.
c) Premik krivulje v desno.
d) Sprememba ED50.
e) Sprememba Em.

[c, e]

_test B_ (samo teme vprašanj)

1. Klasična okupacijska teorija.
2. Atropin.
3. Vsebine hranilnih raztopin.


II. VAJA

_test A_

1. Fenotiazini ne delujejo na receptorje:
a) alfa-1
b) nikotinske
c) beta-1
d) histaminske
e) 5-HT2.

[b, c]

2. Nepravilne trditve v zvezi z benzodiazepini:
a) premedikacija pri anesteziji
b) kratek t1/2
c) nimajo aktivnih metabolitov
d) relaksirajo skeletne mišice
e) inhibirajo učinke GABA.

[c, e]

3. Značilnosti pomirjeval in uspaval:
a) znižajo arterijski tlak
b) skrajšajo NREM fazo spanja
c) zmanjšajo strah in občutek krivde
d) podaljšajo REM fazo spanja
e) pogosta je toleranca.

[a, c, e]

_test B_

1. Med inhibitorne nevrotransmitorje spada:
a) acetilholin
b) GABA
c) glicin
d) NO
e) glutamat.

[b, c, d]

2. Antipsihotiki in interakcije z zdravili:
a) zmanjšana absorpcija paracetamola
b) inhibicija jetrnih encimov.
c)
d)
e)

[a, ]

3. Pravilne trditve v zvezi s prenašalci:
a) se sintetizirajo v OŽ
b) učinkujejo neposredno na OŽ
c) se sintetizirajo v OŽ in učinkujejo na periferiji
d) se sintetizirajo na periferiji in učinkujejo na OŽ.
e)

[]


III. VAJA

_test A_

1. Posledice lokalne aplikacije atropina v oči:
a) fotofobija
b) zvečano izločanje prekatne vodice
c) neoster vid na daleč
d) motena akomodacija
f) mioza.

[a, d]

2. Značilnosti terciarnih aminov:
a) imajo pKa okoli 13
b) so bolj lipidotopni kot kvartarni amini
c) se dobro absorbirajo
d) ne prehajajo hematoencefalne bariere.

[b, c]

3. Prva faza kliničnega preizkušanja:
a) manjša skupina prostovoljcev
b) manjša skupina bolnikov
c) traja več let
d) preučevanje farmakokinetike.

[a, d]

_test B_

1. Zakaj se uporablja pirenzepin
a) Za inhibicijo želodčne sekrecije.
b) Pri parkinsonizmu.
c)
d)

[a]

2. Značilnosti kvartarnih aminov:
a) imajo pKa od 8,1 do 9,7
b) so manj lipidotopni kot terciarni amini
c) slabo prehajajo hematoencefalno bariero.
d)

[b, c]

3.