2005-04-11 II. vaja - Kolokvij

1. Kaj najbolj vpliva na prehajanje v OŽ
a) topnost v lipidih,
b) topnost v vodi,
c) velikost molekule,
d) oblika molekule.

2. Obkroži nepravilne izjave v zvezi v benzodiazepini:
a) povzročijo zasvojenost;
b) nimajo aktivnih presnovkov;
c) (nekaj v zvezi s tem, da jih uporabljamo kot začetek anestezije);
d) zavirajo učinke GABA.

3. Obkroži inhibitorne nevrotransmiterje:
a) acetilholin,
b) (ne vem več, ampak je bil še en ekscitatorni),
c) GABA,
d) glicin,
e) NO / NO (ta lahko deluje inhibitorno ali ekscitatorno, tako da ga lahko obkrožiš ali pa ne – oboje je prav).