3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005

3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)20051.Terciarni amini:
• dobra absorpcija
• bolj lipidotopni kot kvartarni
• vstopajo v osrednje zivcevje

2.1.faza klinicnega preizkusanja:
• manjsa skupina prostovoljcev
• zdravi
• preucevanje farmakokinetike

3.Uporaba atropina:


1.Pirenzepin:
• inhibicija zelodcne sekrecije

2.Kontraindikacije na atropin:
• hipertropija prostate
• glavkom

3.Kvartarni amini:
• slaba lipidotopnost
• slabo prehajajo v osrednje zivcevje
• ionizirani pri fizioloskem pH


(napisani so samo pravilni odgovori)