Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (interakcije.docx)interakcije.docx55 kB
Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom (seminar pri izbirnem predmetu Osnove klinične farmakologije).
---

IZVLEČEK
KLJUČNE BESEDE: omeprazol, paroksetin, klindamicin, Clostridium difficile, psevdomembranozni kolitis, CDAD

V članku teče diskusija o posrednih interakcijah omeprazola, paroksetina in klindamicina, ki se dogodijo v posebnih patoloških pogojih. V članku poteka razprava o nevarnosti kroničnega apliciranja omeprazola, ki deluje kot predispozicija za kolonizacijo bacila Clostridium Difficile, kar pogosto vodi v psevdomembranozni kolitis. Razprava teče tudi o tvegani aplikaciji klindamicina pri pacientih s predispozicijami za psevdomembranozni kolitis (kronična aplikacija omeprazola, pogosto zdravljenje z antibiotiki, itn.) in se zaključi z opisom eksacerbacije simptomov psevdomembranoznega kolitisa s paroksetinom.