2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (2005-03-10_biotransformacija_zdravil.ppt)2005-03-10_biotransformacija_zdravil.ppt509 kB
Biotransformacija zdravil
Farmakokinetika - Farmakodinamika
Zdravilo distribucija
absorbcija zdravilo v tkivih

Zdravilo v sistemski cirkulaciji farmakokinetika

metabolizem ali ekskrecija
eliminacija

Zdravilo na mestu delovanja


Farmakološki učinek
toksičnost

Klinični odziv farmakodinamika


učinkovitost
Poti metabolizma zdravil
Določajo trajanje delovanja zdravil, njihovo izločanje in toksičnost

Metabolizem lahko povzroči:
Inaktivacijo zdravil
Aktivacijo inaktivnih prekurzorjev
Nastanek toksičnih intermediatov
Inaktivacija zdravil
Aktivacija inaktivnih prekurzorjev
Nastanek toksičnih intermediatov
Faze metabolizma zdravil

Reakcije 1. faze:
Oksidacije
Redukcije
Hidrolize

Reakcije 2. faze:
Konjugacije
Reakcije 1. faze
CITOKROMSKE:

Aromatske hidroksilacije
Alifatske hiroksilacije
N – dealkiliranje
O – dealkiliranje
S – dealkiliranje
Okisdativne deaminacije
Dehalogeniranje
N – oksidacija
S - oksidacija
NECITOKROMSKE:

Hidrolize
Redukcije
Oksidacije
Citokromsko posredovane reakcije
Struktura CYP 450
Spadajo med hem proteine
Večja beljakovinska in manjša nebeljakovinska podenota – povezani preko cisteina
Delovanje CYP 450
Genske družine CYP 450
Velika superdružina
Najdemo jih pri evkariontih in prokariontih
Znanih je 74 družin
V človeku prisotnih 12
Najpomembnejši encimi pri metabolizmu zdravil spadajo v družine 1, 2, 3
Najpomembnejši CYP
Genski polimorfizem
Razlike med kvantitativnimi in kvalitativnimi sposobnostmi med vrstami
Razlike med rasami
Razlike med spoloma
Uravnavanje CYP 450
Indukcija – alkohol, kajenje, določena zdravila in druge snovi iz okolja

Inhibicija – nekatera zdravila, sok grenivke

Alifatske hidroksilacije
Aromatske hidroksilacije
N - dealkiliranje
O - dealkaliranje
S - dealkliranje
Oksidativne deaminacije
Dehalogeniranje
N - oksidacija
S - oksidacija
Necitokromske reakcije
Hidroliza
Encimi: esteraze, amidaze in proteaze
Redukcije
Encimi: reduktaze
Oksidacije
Glavni encimi :

Flavin monooksigenaza
Monoamin oksidaza
Alkoholna in aldehidna dehidrogenaza

Reakcija s flavin monookisgenazo
Reakcija z Monoamin oksidazo
Reakcija z alkohol in aldehid dehidrogenazo
Reakcije 2.faze
Konjugacija :

z aktivirano glukuronsko kislino
z AK in peptidi
z aktiviran slufatom
z aktivirano ocetno kislino
Konjugacija z aktivirano glukuronsko kislino
Konjugacija z aminokislinami in peptidi
Konjugacija z aktiviranim sulfatom
Konjugacija z aktivirano ocetno kislino
Dodatni vplivi na metabolizem zdravil
Vrsta oraganizma – genetska variabilnost CYP med vrstami
Inhibitorji in induktoriji encimov
Spol
Starost
Interakcija med zdravili
Metabolizem prvega prehoda
Previsok metabolizem zdravil v jetrih (tudi v steni GIT)
↓↓↓
Premajhna količina uporabnega zdravila na razpolago
(ob visoki absorpciji v GIT)
Posledice:
Potrebne so veliko večje količine oralno posredovanega zdravila
Zaradi nepredvidljivih reakcij in velike količine prejetih zdravil lahko pride do nezaželenih posledic


Primeri zdravil : aspirin, morfin, propanolol, …
Viri:
Literatura:
Principles of Clinical Pharmacology
David A. Williams; Thomas L. Lemke: Medicinal Chemistry
Rang HP, Dale MM, Ritter JM. Pharmacology. 4th international student edition,


Internet:
www.farma-drustvo.si
www.columbia.edu
ehp.niehs.nih.gov