2005-05-05 Antiseptiki

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (2005-05-05_antiseptiki.doc)2005-05-05_antiseptiki.doc681 kB
1. UVOD 3
1.1. POJMI V ZVEZI Z ANTISEPTIKI 3
1.2. POSTOPKI ASEPSE 3
1.3. VRSTE MIKROORGANIZMOV 4
2. FIZIKALNI POSTOPKI RAZKUŽEVANJA 5
2.1. UČINKI FIZIKALNIH POSTOPKOV NA MIKROORGANIZME 5
2.1.1. MEHANIZMI DELOVANJA 5
3. KEMIJSKI POSTOPKI RAZKUŽEVANJA 5
3.1. SPLOŠNO O MEHANIZIH DELOVANJA 6
3.2. DELOVANJE NA CELIČNE KOMPONENTE 6
4. PREGLED POSAMEZNIH KEMJISKIH AGENSOV 7
4.1. SNOVI, KI POŠKODUJEJO CELIČNO MEMBRANO 7
4.1.1. ALKOHOLI 7
4.1.2. BIGVANIDINI OZ. GVANIDINI 8
4.1.3. ANILIDI 10
4.2. SNOVI, KI DENATURIRAJO BELJAKOVINE 10
4.2.1. FENOLNE SPOJINE 10
4.2.2. DERIVATI TEŽKIH KOVIN 11
4.3. SNOVI, KI SPREMENIJO FUNKCIONALNO SKUPINO BELJAKOVIN IN NUKLEINSKIH KISLIN 14
4.3.1. OKSIDANTI 14
4.3.2. ALKILIRAJOČA SREDSTVA 19
4.4. POVRŠINSKO AKTIVNE SNOVI 22
4.4.1. KVARTARNE AMONIJEVE SPOJINE 22
4.4.2. DIAMIDINI 25
5. UPORABA ANTISEPTIKOV 25
6. RAZKUŽEVANJE (DEZINFEKCIJA) INSTRUMENTOV 26
7. MEHANIZMI ODPORNOSTI 26


1. Uvod
Antisepso in asepso so v medicino uvedli v drugi polovici 19. stoletja. Njihova uvedba je omogočila razvoj kirurških strok in je bila pomemben korak v nadzoru infekcij.

V seminarju so predstavljeni nekateri pojmi povezani z antisepso, različni načini razkuževanja, opisani so kemična struktura, lastnosti in mehanizmi delovanja antiseptikov.