Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
2074
2 Družinska po učbeniku
2509
3 Vzorec poročila o družini
6688
4 Pravice na podlagi invalidnosti
4036
5 Priporočena literatura
5486

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
4182
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
3597
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
3276
4 Opis izpita (2012-11-15)
3786
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
2690
6 Pisni izpit
4916
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
4662
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
3922
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
3898
10 Pisna vprašanja (2010-04)
4595
11 Pisni izpit (junij 2009)
3876
12 Pisni izpit - (2.6.2009)
3767
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3439
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4460
15 Pisni izpit (junij 2003)
5641

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
912
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
1563
3 Ustni izpit - prof. Švab
2013
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
1911
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
1640
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
1751
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2363
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
2089
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
1921
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
3530
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2628
12 Praktični del izpita
2482
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3022
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3355
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
2672
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
3710
17 Ustni izpit
4186
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
3850

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1282

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
1727
2 Bolniški stalež in delazmožnost
14917
3 Kakovost - Napotitve
2126
4 Kakovost napotitve
1830
5 Zakonske podlage in kadri
2061
6 Spolnost
2721
7 Kakovost - napotitve
2348
8 Hišni obisk (2011/2012)
2193
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2207
10 Delazmožnost in bolniški stalež
2548
11 Zdrav življenski slog
1998
12 Preventivni programi (Prezentacija)
2915
13 Kakovost napotitev (2007)
2057
14 Organizacija dela (2007)
2052
15 Poslovanje zasebne ambulante
3396
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2234
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
2816
18 Zdrav življenski slog
2757
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
2740
20 Kakovost predpisovanja zdravil
2307
21 Preventiva
2692
22 Organizacija dela – oprema
2495
23 Preventivni programi
3487
24 Poslovanje ambulante
2543
25 Preventiva
2530
26 Hišni obisk
4152
27 Predpisovanje zdravil
2953
28 Umirajoč bolnik
3138
29 Bolniški stalež
4389
30 Spolnost
4416
31 Hišni obisk
2319
32 Poslovanje zasebne ambulante
2515
33 Spolnost (2003)
4658
34 Delazmožnost in bolniški stalež
12631
35 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
3051
36 Hišni obisk
2094
37 Preventiva
3015
38 Kakovost predpisovanja zdravil
2697
39 Predpisovanje zdravil
4348
40 Poslovanje ambulante
2741
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
6258
42 Spolnost (2002)
2333
43 Umirajoči bolnik
6864
44 Preventiva v družinski medicini
2624
45 Spolnost II
2501
46 Napotitve bolnikov
2757
47 Preventiva
2317

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
1728