Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
2528
2 Družinska po učbeniku
2887
3 Vzorec poročila o družini
7016
4 Pravice na podlagi invalidnosti
4314
5 Priporočena literatura
5821

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
4665
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
3904
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
3524
4 Opis izpita (2012-11-15)
4042
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
3011
6 Pisni izpit
5164
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
4954
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
4157
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
4167
10 Pisna vprašanja (2010-04)
4821
11 Pisni izpit (junij 2009)
4106
12 Pisni izpit - (2.6.2009)
4025
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3669
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4723
15 Pisni izpit (junij 2003)
6086

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
1174
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
1782
3 Ustni izpit - prof. Švab
2269
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
2177
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
1879
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2005
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2623
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
2338
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
2145
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
3778
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2867
12 Praktični del izpita
2716
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3290
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3599
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
2911
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
3963
17 Ustni izpit
4432
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
4078

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1504

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
1964
2 Bolniški stalež in delazmožnost
15407
3 Kakovost - Napotitve
2387
4 Kakovost napotitve
2079
5 Zakonske podlage in kadri
2340
6 Spolnost
3065
7 Kakovost - napotitve
2609
8 Hišni obisk (2011/2012)
2449
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2453
10 Delazmožnost in bolniški stalež
2768
11 Zdrav življenski slog
2222
12 Preventivni programi (Prezentacija)
3153
13 Kakovost napotitev (2007)
2267
14 Organizacija dela (2007)
2290
15 Poslovanje zasebne ambulante
3717
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2458
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
3070
18 Zdrav življenski slog
2982
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
2979
20 Kakovost predpisovanja zdravil
2527
21 Preventiva
2961
22 Organizacija dela – oprema
2722
23 Preventivni programi
3734
24 Poslovanje ambulante
2800
25 Preventiva
2941
26 Hišni obisk
4560
27 Predpisovanje zdravil
3274
28 Umirajoč bolnik
3439
29 Bolniški stalež
4712
30 Spolnost
4788
31 Hišni obisk
2608
32 Poslovanje zasebne ambulante
2903
33 Spolnost (2003)
5293
34 Delazmožnost in bolniški stalež
13367
35 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
3341
36 Hišni obisk
2334
37 Preventiva
3335
38 Kakovost predpisovanja zdravil
2973
39 Predpisovanje zdravil
4738
40 Poslovanje ambulante
2972
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
6613
42 Spolnost (2002)
2575
43 Umirajoči bolnik
7282
44 Preventiva v družinski medicini
2861
45 Spolnost II
2769
46 Napotitve bolnikov
3033
47 Preventiva
2606

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
1963