Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
2955
2 Družinska po učbeniku
3269
3 Vzorec poročila o družini
7367
4 Pravice na podlagi invalidnosti
4607
5 Priporočena literatura
6221

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
5134
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
4215
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
3802
4 Opis izpita (2012-11-15)
4318
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
3281
6 Pisni izpit
5500
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
5194
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
4450
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
4464
10 Pisna vprašanja (2010-04)
5099
11 Pisni izpit (junij 2009)
4351
12 Pisni izpit - (2.6.2009)
4292
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3916
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4966
15 Pisni izpit (junij 2003)
6366

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
1447
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
2061
3 Ustni izpit - prof. Švab
2571
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
2489
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
2153
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2304
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2932
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
2618
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
2416
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
4075
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3167
12 Praktični del izpita
3006
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3598
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3889
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
3185
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
4254
17 Ustni izpit
4719
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
4340

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1757

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
2232
2 Bolniški stalež in delazmožnost
15835
3 Kakovost - Napotitve
2658
4 Kakovost napotitve
2356
5 Zakonske podlage in kadri
2673
6 Spolnost
3369
7 Kakovost - napotitve
2917
8 Hišni obisk (2011/2012)
2702
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2737
10 Delazmožnost in bolniški stalež
3030
11 Zdrav življenski slog
2470
12 Preventivni programi (Prezentacija)
3466
13 Kakovost napotitev (2007)
2531
14 Organizacija dela (2007)
2551
15 Poslovanje zasebne ambulante
4071
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2713
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
3371
18 Zdrav življenski slog
3236
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
3289
20 Kakovost predpisovanja zdravil
2776
21 Preventiva
3258
22 Organizacija dela – oprema
2988
23 Preventivni programi
3998
24 Poslovanje ambulante
3070
25 Preventiva
3349
26 Hišni obisk
4976
27 Umirajoč bolnik
3756
28 Bolniški stalež
5034
29 Predpisovanje zdravil
3594
30 Spolnost
5102
31 Hišni obisk
2915
32 Poslovanje zasebne ambulante
3265
33 Spolnost (2003)
5749
34 Delazmožnost in bolniški stalež
14150
35 Hišni obisk
2593
36 Preventiva
3666
37 Kakovost predpisovanja zdravil
3327
38 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
3641
39 Predpisovanje zdravil
5151
40 Poslovanje ambulante
3259
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
7025
42 Spolnost (2002)
2838
43 Umirajoči bolnik
7651
44 Preventiva v družinski medicini
3123
45 Spolnost II
3018
46 Napotitve bolnikov
3313
47 Preventiva
2914

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
2219