Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
2635
2 Družinska po učbeniku
2972
3 Vzorec poročila o družini
7094
4 Pravice na podlagi invalidnosti
4377
5 Priporočena literatura
5933

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
4751
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
3962
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
3574
4 Opis izpita (2012-11-15)
4094
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
3059
6 Pisni izpit
5227
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
5003
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
4215
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
4231
10 Pisna vprašanja (2010-04)
4870
11 Pisni izpit - (2.6.2009)
4071
12 Pisni izpit (junij 2009)
4150
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3708
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4766
15 Pisni izpit (junij 2003)
6138

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
1242
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
1836
3 Ustni izpit - prof. Švab
2332
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
2237
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
1935
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2072
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2687
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
2390
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
2206
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
3838
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2922
12 Praktični del izpita
2771
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3344
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3659
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
2969
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
4020
17 Ustni izpit
4493
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
4128

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1551

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
2024
2 Bolniški stalež in delazmožnost
15504
3 Kakovost - Napotitve
2441
4 Kakovost napotitve
2144
5 Zakonske podlage in kadri
2408
6 Spolnost
3141
7 Kakovost - napotitve
2684
8 Hišni obisk (2011/2012)
2502
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2508
10 Delazmožnost in bolniški stalež
2815
11 Zdrav življenski slog
2272
12 Preventivni programi (Prezentacija)
3232
13 Kakovost napotitev (2007)
2326
14 Organizacija dela (2007)
2346
15 Poslovanje zasebne ambulante
3784
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2510
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
3131
18 Zdrav življenski slog
3033
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
3032
20 Kakovost predpisovanja zdravil
2575
21 Preventiva
3033
22 Organizacija dela – oprema
2775
23 Preventivni programi
3793
24 Poslovanje ambulante
2858
25 Preventiva
3024
26 Hišni obisk
4665
27 Umirajoč bolnik
3508
28 Bolniški stalež
4784
29 Predpisovanje zdravil
3342
30 Spolnost
4865
31 Hišni obisk
2676
32 Poslovanje zasebne ambulante
2982
33 Spolnost (2003)
5386
34 Delazmožnost in bolniški stalež
13521
35 Hišni obisk
2395
36 Preventiva
3408
37 Kakovost predpisovanja zdravil
3041
38 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
3400
39 Predpisovanje zdravil
4835
40 Poslovanje ambulante
3033
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
6686
42 Spolnost (2002)
2632
43 Preventiva v družinski medicini
2914
44 Spolnost II
2824
45 Umirajoči bolnik
7373
46 Napotitve bolnikov
3102
47 Preventiva
2680

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
2020