Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
3468
2 Družinska po učbeniku
3781
3 Vzorec poročila o družini
7861
4 Pravice na podlagi invalidnosti
5035
5 Priporočena literatura
6651

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrane OSCE postaje
1164
2 Zbirka starih pisnih vprašanj
374
3 OSCE postaje z izpita
5852
4 Pisna vprašanja (2013-11-19)
4677
5 Pisna vprašanja (2013-06-11)
4201
6 Opis izpita (2012-11-15)
4711
7 Zbirka vprašanj (MF MB)
3693
8 Pisni izpit
5965
9 Pisna vprašanja (2011-11-22)
5523
10 Pisna vprašanja (2011-04-12)
4826
11 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
4876
12 Pisna vprašanja (2010-04)
5478
13 Pisni izpit - (2.6.2009)
4673
14 Pisni izpit (junij 2009)
4730
15 Pisna vprašanja (2009-01-20)
4282
16 Pisna vprašanja (2007-06-05)
5378
17 Pisni izpit (junij 2003)
6745

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka ustnih vprašanj
899
2 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
1808
3 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
2401
4 Ustni izpit - prof. Švab
3024
5 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
2881
6 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
2533
7 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2689
8 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
3337
9 Ustni izpit - prof. Petek Šter
3014
10 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
2799
11 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
4515
12 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3554
13 Praktični del izpita
3390
14 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3992
15 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
4275
16 Ustna vprašanja - dr. Grmec
3559
17 Ustna vprašanja - prof. Švab
4664
18 Ustni izpit
5109
19 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
4740

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
2134

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
2646
2 Bolniški stalež in delazmožnost
16323
3 Kakovost - Napotitve
3054
4 Kakovost napotitve
2718
5 Zakonske podlage in kadri
3084
6 Spolnost
3751
7 Kakovost - napotitve
3320
8 Hišni obisk (2011/2012)
3039
9 Spolnost in zdrav življenski slog
3126
10 Delazmožnost in bolniški stalež
3384
11 Zdrav življenski slog
2815
12 Preventivni programi (Prezentacija)
3855
13 Organizacija dela (2007)
2891
14 Kakovost napotitev (2007)
2878
15 Poslovanje zasebne ambulante
4523
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
3083
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
3805
18 Zdrav življenski slog
3587
19 Kakovost predpisovanja zdravil
3161
20 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
3716
21 Preventiva
3657
22 Organizacija dela – oprema
3374
23 Preventivni programi
4367
24 Poslovanje ambulante
3447
25 Preventiva
3814
26 Hišni obisk
5426
27 Bolniški stalež
5464
28 Predpisovanje zdravil
3979
29 Umirajoč bolnik
4178
30 Spolnost
5499
31 Hišni obisk
3341
32 Poslovanje zasebne ambulante
3706
33 Spolnost (2003)
6247
34 Delazmožnost in bolniški stalež
14940
35 Hišni obisk
2970
36 Preventiva
4254
37 Kakovost predpisovanja zdravil
3796
38 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
4021
39 Predpisovanje zdravil
5633
40 Poslovanje ambulante
3641
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
7569
42 Spolnost (2002)
3215
43 Preventiva v družinski medicini
3517
44 Spolnost II
3376
45 Umirajoči bolnik
8136
46 Napotitve bolnikov
3721
47 Preventiva
3333

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
2595