Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
3236
2 Družinska po učbeniku
3544
3 Vzorec poročila o družini
7653
4 Pravice na podlagi invalidnosti
4849
5 Priporočena literatura
6472

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
5541
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
4490
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
4033
4 Opis izpita (2012-11-15)
4548
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
3512
6 Pisni izpit
5789
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
5385
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
4680
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
4697
10 Pisna vprašanja (2010-04)
5321
11 Pisni izpit - (2.6.2009)
4515
12 Pisni izpit (junij 2009)
4576
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
4131
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
5220
15 Pisni izpit (junij 2003)
6589

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
1661
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
2269
3 Ustni izpit - prof. Švab
2827
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
2733
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
2378
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2540
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
3181
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
2859
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
2654
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
4326
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3399
12 Praktični del izpita
3241
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3825
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
4117
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
3413
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
4494
17 Ustni izpit
4952
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
4578

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1984

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
2481
2 Bolniški stalež in delazmožnost
16121
3 Kakovost - Napotitve
2886
4 Kakovost napotitve
2564
5 Zakonske podlage in kadri
2924
6 Spolnost
3613
7 Kakovost - napotitve
3160
8 Hišni obisk (2011/2012)
2897
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2968
10 Delazmožnost in bolniški stalež
3242
11 Zdrav življenski slog
2679
12 Preventivni programi (Prezentacija)
3698
13 Kakovost napotitev (2007)
2737
14 Organizacija dela (2007)
2768
15 Poslovanje zasebne ambulante
4347
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2943
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
3642
18 Zdrav življenski slog
3463
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
3545
20 Kakovost predpisovanja zdravil
3009
21 Preventiva
3515
22 Organizacija dela – oprema
3235
23 Preventivni programi
4220
24 Poslovanje ambulante
3298
25 Preventiva
3652
26 Hišni obisk
5267
27 Bolniški stalež
5293
28 Predpisovanje zdravil
3821
29 Umirajoč bolnik
4023
30 Spolnost
5341
31 Hišni obisk
3170
32 Poslovanje zasebne ambulante
3521
33 Spolnost (2003)
6046
34 Delazmožnost in bolniški stalež
14684
35 Preventiva
3988
36 Kakovost predpisovanja zdravil
3632
37 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
3880
38 Hišni obisk
2822
39 Predpisovanje zdravil
5462
40 Poslovanje ambulante
3490
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
7362
42 Spolnost (2002)
3071
43 Preventiva v družinski medicini
3365
44 Spolnost II
3242
45 Umirajoči bolnik
7955
46 Napotitve bolnikov
3551
47 Preventiva
3163

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
2436