Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
3358
2 Družinska po učbeniku
3686
3 Vzorec poročila o družini
7772
4 Pravice na podlagi invalidnosti
4949
5 Priporočena literatura
6582

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrane OSCE postaje
438
2 Zbirka starih pisnih vprašanj
223
3 OSCE postaje z izpita
5712
4 Pisna vprašanja (2013-11-19)
4600
5 Pisna vprašanja (2013-06-11)
4120
6 Opis izpita (2012-11-15)
4629
7 Zbirka vprašanj (MF MB)
3606
8 Pisni izpit
5880
9 Pisna vprašanja (2011-11-22)
5457
10 Pisna vprašanja (2011-04-12)
4763
11 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
4799
12 Pisna vprašanja (2010-04)
5406
13 Pisni izpit - (2.6.2009)
4602
14 Pisni izpit (junij 2009)
4664
15 Pisna vprašanja (2009-01-20)
4221
16 Pisna vprašanja (2007-06-05)
5304
17 Pisni izpit (junij 2003)
6673

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka ustnih vprašanj
383
2 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
1744
3 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
2340
4 Ustni izpit - prof. Švab
2933
5 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
2815
6 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
2460
7 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2625
8 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
3270
9 Ustni izpit - prof. Petek Šter
2948
10 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
2739
11 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
4437
12 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3480
13 Praktični del izpita
3326
14 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3918
15 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
4208
16 Ustna vprašanja - dr. Grmec
3500
17 Ustna vprašanja - prof. Švab
4591
18 Ustni izpit
5036
19 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
4668

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
2073

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
2584
2 Bolniški stalež in delazmožnost
16230
3 Kakovost - Napotitve
2992
4 Kakovost napotitve
2660
5 Zakonske podlage in kadri
3013
6 Spolnost
3689
7 Kakovost - napotitve
3253
8 Hišni obisk (2011/2012)
2979
9 Spolnost in zdrav življenski slog
3062
10 Delazmožnost in bolniški stalež
3331
11 Zdrav življenski slog
2760
12 Preventivni programi (Prezentacija)
3781
13 Kakovost napotitev (2007)
2820
14 Organizacija dela (2007)
2837
15 Poslovanje zasebne ambulante
4453
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
3026
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
3740
18 Zdrav življenski slog
3538
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
3643
20 Kakovost predpisovanja zdravil
3092
21 Preventiva
3596
22 Organizacija dela – oprema
3318
23 Preventivni programi
4312
24 Poslovanje ambulante
3388
25 Preventiva
3740
26 Hišni obisk
5366
27 Umirajoč bolnik
4116
28 Bolniški stalež
5384
29 Predpisovanje zdravil
3908
30 Spolnost
5428
31 Hišni obisk
3272
32 Poslovanje zasebne ambulante
3621
33 Spolnost (2003)
6155
34 Delazmožnost in bolniški stalež
14842
35 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
3959
36 Hišni obisk
2908
37 Preventiva
4089
38 Kakovost predpisovanja zdravil
3727
39 Predpisovanje zdravil
5558
40 Poslovanje ambulante
3585
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
7481
42 Spolnost (2002)
3160
43 Spolnost II
3316
44 Umirajoči bolnik
8062
45 Preventiva v družinski medicini
3457
46 Napotitve bolnikov
3661
47 Preventiva
3260

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
2536