Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
2807
2 Družinska po učbeniku
3129
3 Vzorec poročila o družini
7233
4 Pravice na podlagi invalidnosti
4489
5 Priporočena literatura
6102

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
4938
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
4090
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
3682
4 Opis izpita (2012-11-15)
4208
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
3162
6 Pisni izpit
5361
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
5098
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
4326
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
4343
10 Pisna vprašanja (2010-04)
4975
11 Pisni izpit - (2.6.2009)
4181
12 Pisni izpit (junij 2009)
4250
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3817
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4860
15 Pisni izpit (junij 2003)
6246

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
1343
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
1944
3 Ustni izpit - prof. Švab
2445
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
2357
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
2041
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2178
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2797
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
2498
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
2303
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
3953
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3043
12 Praktični del izpita
2877
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3473
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3769
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
3078
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
4137
17 Ustni izpit
4610
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
4228

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1659

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
2128
2 Bolniški stalež in delazmožnost
15657
3 Kakovost - Napotitve
2550
4 Kakovost napotitve
2247
5 Zakonske podlage in kadri
2540
6 Spolnost
3254
7 Kakovost - napotitve
2800
8 Hišni obisk (2011/2012)
2606
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2615
10 Delazmožnost in bolniški stalež
2928
11 Zdrav življenski slog
2370
12 Preventivni programi (Prezentacija)
3349
13 Organizacija dela (2007)
2450
14 Kakovost napotitev (2007)
2435
15 Poslovanje zasebne ambulante
3937
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2618
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
3250
18 Zdrav življenski slog
3133
19 Kakovost predpisovanja zdravil
2666
20 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
3168
21 Preventiva
3148
22 Organizacija dela – oprema
2881
23 Preventivni programi
3896
24 Poslovanje ambulante
2960
25 Preventiva
3177
26 Hišni obisk
4819
27 Bolniški stalež
4902
28 Predpisovanje zdravil
3474
29 Umirajoč bolnik
3630
30 Spolnost
4981
31 Hišni obisk
2795
32 Poslovanje zasebne ambulante
3116
33 Spolnost (2003)
5536
34 Delazmožnost in bolniški stalež
13826
35 Preventiva
3535
36 Kakovost predpisovanja zdravil
3175
37 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
3521
38 Hišni obisk
2496
39 Predpisovanje zdravil
5006
40 Poslovanje ambulante
3157
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
6859
42 Spolnost (2002)
2731
43 Preventiva v družinski medicini
3020
44 Spolnost II
2925
45 Umirajoči bolnik
7516
46 Napotitve bolnikov
3211
47 Preventiva
2795

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
2120