Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
1897
2 Družinska po učbeniku
2395
3 Vzorec poročila o družini
6575
4 Pravice na podlagi invalidnosti
3949
5 Priporočena literatura
5382

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
4061
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
3493
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
3184
4 Opis izpita (2012-11-15)
3703
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
2597
6 Pisni izpit
4841
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
4566
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
3844
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
3802
10 Pisna vprašanja (2010-04)
4512
11 Pisni izpit (junij 2009)
3800
12 Pisni izpit - (2.6.2009)
3676
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3368
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4385
15 Pisni izpit (junij 2003)
5555

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
797
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
1461
3 Ustni izpit - prof. Švab
1905
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
1801
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
1542
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
1656
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2258
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
1974
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
1835
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
3421
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2534
12 Praktični del izpita
2403
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2931
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3267
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
2591
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
3594
17 Ustni izpit
4093
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
3775

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1206

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
1610
2 Bolniški stalež in delazmožnost
14648
3 Kakovost - Napotitve
2012
4 Kakovost napotitve
1735
5 Zakonske podlage in kadri
1961
6 Spolnost
2583
7 Kakovost - napotitve
2262
8 Hišni obisk (2011/2012)
2086
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2126
10 Delazmožnost in bolniški stalež
2470
11 Zdrav življenski slog
1919
12 Preventivni programi (Prezentacija)
2839
13 Kakovost napotitev (2007)
1981
14 Organizacija dela (2007)
1965
15 Poslovanje zasebne ambulante
3278
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2151
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
2708
18 Zdrav življenski slog
2669
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
2654
20 Kakovost predpisovanja zdravil
2228
21 Preventiva
2607
22 Organizacija dela – oprema
2420
23 Preventivni programi
3406
24 Poslovanje ambulante
2454
25 Preventiva
2402
26 Hišni obisk
4028
27 Predpisovanje zdravil
2845
28 Umirajoč bolnik
3031
29 Bolniški stalež
4245
30 Spolnost
4281
31 Hišni obisk
2211
32 Poslovanje zasebne ambulante
2403
33 Spolnost (2003)
4513
34 Delazmožnost in bolniški stalež
12342
35 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
2911
36 Hišni obisk
2001
37 Preventiva
2912
38 Kakovost predpisovanja zdravil
2584
39 Predpisovanje zdravil
4168
40 Poslovanje ambulante
2661
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
6066
42 Spolnost (2002)
2244
43 Umirajoči bolnik
6680
44 Preventiva v družinski medicini
2536
45 Spolnost II
2420
46 Napotitve bolnikov
2664
47 Preventiva
2227

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
1644