Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
2333
2 Družinska po učbeniku
2743
3 Vzorec poročila o družini
6884
4 Pravice na podlagi invalidnosti
4203
5 Priporočena literatura
5697

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
4469
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
3801
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
3440
4 Opis izpita (2012-11-15)
3951
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
2888
6 Pisni izpit
5075
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
4862
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
4075
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
4067
10 Pisna vprašanja (2010-04)
4742
11 Pisni izpit (junij 2009)
4023
12 Pisni izpit - (2.6.2009)
3938
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3591
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4625
15 Pisni izpit (junij 2003)
5810

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
1085
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
1697
3 Ustni izpit - prof. Švab
2184
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
2083
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
1787
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
1905
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2534
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
2242
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
2067
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
3683
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2780
12 Praktični del izpita
2634
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
3196
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3518
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
2834
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
3874
17 Ustni izpit
4348
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
4000

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1431

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
1883
2 Bolniški stalež in delazmožnost
15241
3 Kakovost - Napotitve
2301
4 Kakovost napotitve
1989
5 Zakonske podlage in kadri
2253
6 Spolnost
2935
7 Kakovost - napotitve
2525
8 Hišni obisk (2011/2012)
2357
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2365
10 Delazmožnost in bolniški stalež
2706
11 Zdrav življenski slog
2145
12 Preventivni programi (Prezentacija)
3071
13 Kakovost napotitev (2007)
2200
14 Organizacija dela (2007)
2215
15 Poslovanje zasebne ambulante
3616
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2384
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
3000
18 Zdrav življenski slog
2900
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
2895
20 Kakovost predpisovanja zdravil
2446
21 Preventiva
2860
22 Organizacija dela – oprema
2648
23 Preventivni programi
3646
24 Poslovanje ambulante
2704
25 Preventiva
2801
26 Hišni obisk
4405
27 Predpisovanje zdravil
3175
28 Umirajoč bolnik
3343
29 Bolniški stalež
4614
30 Spolnost
4670
31 Hišni obisk
2522
32 Poslovanje zasebne ambulante
2769
33 Spolnost (2003)
4983
34 Delazmožnost in bolniški stalež
13114
35 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
3236
36 Hišni obisk
2249
37 Preventiva
3207
38 Kakovost predpisovanja zdravil
2881
39 Predpisovanje zdravil
4583
40 Poslovanje ambulante
2893
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
6474
42 Spolnost (2002)
2492
43 Umirajoči bolnik
7147
44 Preventiva v družinski medicini
2785
45 Spolnost II
2682
46 Napotitve bolnikov
2935
47 Preventiva
2508

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
1880