Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
1496
2 Družinska po učbeniku
2101
3 Vzorec poročila o družini
6318
4 Pravice na podlagi invalidnosti
3738
5 Priporočena literatura
5101

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
3660
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
3292
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
2980
4 Opis izpita (2012-11-15)
3491
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
2375
6 Pisni izpit
4646
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
4346
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
3676
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
3620
10 Pisna vprašanja (2010-04)
4314
11 Pisni izpit (junij 2009)
3622
12 Pisni izpit - (2.6.2009)
3481
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3201
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4181
15 Pisni izpit (junij 2003)
5380

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
542
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
1232
3 Ustni izpit - prof. Švab
1670
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
1573
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
1331
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
1442
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2043
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
1753
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
1657
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
3188
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2348
12 Praktični del izpita
2220
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2740
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3081
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
2426
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
3408
17 Ustni izpit
3889
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
3581

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1021

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
1426
2 Bolniški stalež in delazmožnost
14082
3 Kakovost - Napotitve
1793
4 Kakovost napotitve
1527
5 Zakonske podlage in kadri
1752
6 Spolnost
2281
7 Kakovost - napotitve
2039
8 Hišni obisk (2011/2012)
1909
9 Spolnost in zdrav življenski slog
1945
10 Delazmožnost in bolniški stalež
2267
11 Zdrav življenski slog
1748
12 Preventivni programi (Prezentacija)
2615
13 Kakovost napotitev (2007)
1803
14 Organizacija dela (2007)
1777
15 Poslovanje zasebne ambulante
3030
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
1979
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
2506
18 Zdrav življenski slog
2472
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
2470
20 Kakovost predpisovanja zdravil
2059
21 Preventiva
2415
22 Organizacija dela – oprema
2260
23 Preventivni programi
3210
24 Poslovanje ambulante
2255
25 Preventiva
2185
26 Hišni obisk
3718
27 Predpisovanje zdravil
2580
28 Umirajoč bolnik
2777
29 Bolniški stalež
4021
30 Spolnost
3889
31 Hišni obisk
1977
32 Poslovanje zasebne ambulante
2175
33 Spolnost (2003)
3873
34 Delazmožnost in bolniški stalež
11798
35 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
2645
36 Hišni obisk
1822
37 Preventiva
2600
38 Kakovost predpisovanja zdravil
2381
39 Predpisovanje zdravil
3807
40 Poslovanje ambulante
2470
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
5739
42 Spolnost (2002)
2050
43 Umirajoči bolnik
6306
44 Preventiva v družinski medicini
2333
45 Spolnost II
2241
46 Napotitve bolnikov
2463
47 Preventiva
2014

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
1435