Družinska medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 PZV paket (družinska medicina + MDPŠ)
1678
2 Družinska po učbeniku
2235
3 Vzorec poročila o družini
6423
4 Pravice na podlagi invalidnosti
3834
5 Priporočena literatura
5206

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 OSCE postaje z izpita
3846
2 Pisna vprašanja (2013-11-19)
3378
3 Pisna vprašanja (2013-06-11)
3060
4 Opis izpita (2012-11-15)
3582
5 Zbirka vprašanj (MF MB)
2463
6 Pisni izpit
4732
7 Pisna vprašanja (2011-11-22)
4432
8 Pisna vprašanja (2011-04-12)
3741
9 Praktični del in ustna vprašanja (dr. Petek Šter)
3691
10 Pisna vprašanja (2010-04)
4395
11 Pisni izpit (junij 2009)
3687
12 Pisni izpit - (2.6.2009)
3553
13 Pisna vprašanja (2009-01-20)
3267
14 Pisna vprašanja (2007-06-05)
4268
15 Pisni izpit (junij 2003)
5449

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - doc. Nena Kopčavar Guček
655
2 Ustni izpiti PZV 2018-19 (Kopčavar Guček, Rifel, Bilban)
1347
3 Ustni izpit - prof. Švab
1784
4 Ustni izpit - doc. dr. Petek-Šter
1683
5 Ustni izpit - dr. Petek Šter (6.4.2016)
1424
6 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
1542
7 Pisni, praktični, ustni (prof.Rotar Pavlič)
2142
8 Ustni izpit - prof. Petek Šter
1853
9 Ustni izpit - prof. dr. Kolšek
1746
10 Zbirka ustnih in pisnih vprašanj
3298
11 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2432
12 Praktični del izpita
2301
13 Ustna vprašanja - dr. Petek Šter
2822
14 Ustna vprašanja - Prof. dr. Grmec
3166
15 Ustna vprašanja - dr. Grmec
2497
16 Ustna vprašanja - prof. Švab
3498
17 Ustni izpit
3989
18 Ustna vprašanja - Prof. Janko Kersnik
3670

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Pregledna vaja II (23.5.2017)
1103

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Organizacija - klinična pot
1504
2 Bolniški stalež in delazmožnost
14353
3 Kakovost - Napotitve
1898
4 Kakovost napotitve
1620
5 Zakonske podlage in kadri
1837
6 Spolnost
2382
7 Kakovost - napotitve
2130
8 Hišni obisk (2011/2012)
1989
9 Spolnost in zdrav življenski slog
2020
10 Delazmožnost in bolniški stalež
2347
11 Zdrav življenski slog
1820
12 Preventivni programi (Prezentacija)
2707
13 Kakovost napotitev (2007)
1877
14 Organizacija dela (2007)
1859
15 Poslovanje zasebne ambulante
3141
16 Pristopi k preventivi kardio vaskularnih bolezni
2053
17 2004-11 Predpisovanje zdravil
2587
18 Zdrav življenski slog
2568
19 Kako zmanjšati število napotitev in izboljšati njihovo kakovost?
2556
20 Kakovost predpisovanja zdravil
2131
21 Preventiva
2499
22 Organizacija dela – oprema
2327
23 Preventivni programi
3293
24 Poslovanje ambulante
2339
25 Preventiva
2271
26 Hišni obisk
3866
27 Predpisovanje zdravil
2691
28 Umirajoč bolnik
2885
29 Bolniški stalež
4110
30 Spolnost
4035
31 Hišni obisk
2075
32 Poslovanje zasebne ambulante
2259
33 Spolnost (2003)
4039
34 Delazmožnost in bolniški stalež
12002
35 Zdravnik, družina in umirajoči bolnik
2765
36 Hišni obisk
1905
37 Preventiva
2747
38 Kakovost predpisovanja zdravil
2479
39 Predpisovanje zdravil
3988
40 Poslovanje ambulante
2548
41 Ocenjevanje zmožnosti za delo
5854
42 Spolnost (2002)
2133
43 Umirajoči bolnik
6442
44 Preventiva v družinski medicini
2422
45 Spolnost II
2319
46 Napotitve bolnikov
2550
47 Preventiva
2107

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Katedra za družinsko medicino
1529