Priporočena literatura

LITERATURA:
1. Milcinski J., Sodna medicina, Drzavni sekretariat za notranje zadeve LRS., Ljubljana, 1956.
2. Milcinski J., Medicinsko izvedenstvo I., Univerza v Ljubljani, 1970: 210.
3. Milcinski J., Medicinsko izvedenstvo II., Ljubljana DDU., Univerzum, 1981:328.
4. Sodna medicinska opravila zdravnika splosne medicine, Ljubljana, Ddu., Univerzum,1980.
5. Milcinski J., Medicinska etitka in deontologija. Ljubljana, DDU, Univerzum,1982:285.
6. Medicinsko izvedenstvo, 85. Med. Razgl., 1985, Suppl. 5.
7. Samomor na Slovenskem, (Medicinsko izvedenstvo 88). Med. Razgl., 1990, Suppl., 6.
8. Sodnomedicinsko izvedenstvo v cestnem prometu. (Medicinsko izvedenstvo 91). Med. Razgl., 1993, 32 Suppl. 4.
9. Dolenc A., Zenevska konvencija o zasciti zrtev vojne. Med. razgl., 1989, 1. Izdaja, : 1-209
10. Dolenc A., Zenevska konvencija o zasciti zrtev vojne. Rdeci kriz Slovenije, 1993, 2. izdaja, : 1-215
11. Dolenc A., Medicinska etitka in deontologija I., Zalozba:Tangram, Ljubljana, 1993.
12. Dolenc A., Medicinska etitka in deontologija II., Ljubljana, 1996.
13. Zecevic D., Sudska medicina: Jemena, Zagreb, 1986.
Mapa: materiali za studente. Uredili in pripravili: Dolenc A., Lovsin J., Balazic J., 1996:1-286.
Navodila za vaje (tipkopis):
1. Dolenc A., K sodnomedicinski problematiki alkoholizma s poudarkom na zdravnikovem izvedenskem delu, strokovnih, preventivnih ter moralnoeticnih dolznostih in odgovornostih.Zdrav. vest., 1975, 44: 317-20.
2. Dolenc A., Novosel M., Vloga in pomen zobozdravnika in zobozdravstvene dokumentacije pri identifikaciji neznanih trupel ob naravnih katastrofah. V: Medicinski stomatoloski dnevi, Portoroz, Stomatoloska sekcija, SZD., 1975:5.
3. Dolenc A., Obdukcija -da ali ne Med. razgl. 1979, 18: 303-11.
4. Dolenc A., Uvodne misli, V: Biopsije v sodobnem zdravljenju. Med. razgl. 1981, 20:Suppl., 3:17-46.
5. Dolenc A., Poklicna skrivnost pri obravnavi pacienta v javnem zdravstvu. V: Jenic K., Ed. 4. Kongres zdruzenja za sodno medicino Jugoslavije. Med. razgl., 1983, 22: Suppl., 2: 81-90.
6. Dolenc A., Balazic J., Zdravnikovo ravnanje in dolznost pri bolnikih z maligno boleznijo. Med. razgl., 1990, Suppl., 2: 15-24.
7. Dolenc A., Deontoloska vprasanja pri sindromu odvisnosti, Zdrav vest., 1992, 61; 3:165-68.
8. Dolenc A., Interna medicina, Andreja Kocijancic, Franc Mrevlje - Interna medicina, Drzavna zalozba Slovenije, 1993: 1-6.
9. Balazic J., Lovsin J., Organizacija in delo sodnomedicinske ekipe v izrednih razmerah, Pravosodni bilten, 1/2. 1990:91-97.
10. Prokop O. Lehrbuch der Gerichtlichen Medizin, Veb Verlag, Volk und Gesundheit, Berlin, 1969.