Rak dojke (PPoint)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (rak_dojke-za_handoute-nexpverzija.ppt)rak_dojke-za_handoute-nexpverzija.ppt255 kB
EPIDEMIOLOGIJA
V letu 1999 je za rakom dojke
zbolelo 999 žensk in 8 moških
umrlo 394 žensk in 2 moška
VZROKI
Kot pri večini rakavih bolezni tudi pri raku dojke etiologija ni znana. Poznamo pa že kar nekaj dejavnikov, ki povečujejo tveganje za to obliko raka.
DEJAVNIKI TVEGANJA
STAROST OB MENARHI IN MENOPAVZI
STAROST OB PRVEM DONOŠENEM PORODU
DRUŽINSKA OBREMENJENOST
TELESNA TEŽA IN NAČIN PREHRANJEVANJA
ALKOHOL
IONIZIRAJOČE SEVANJE
ORALNI KONTRACEPTIVI
BENIGNE BOLEZNI DOJK
RAK ENE DOJKE

PRIMARNA PREVENTIVA
Preprečevanje NASTANKA raka na dojki
Vsebuje izogibanje dejavnikom tveganja ( vzdrževanje primerne telesne teže, fizična aktivnost, zgoden prvi porod)
SEKUNDARNA PREVENTIVA
Obsega ZGODNJE ODKRIVANJE raka na dojki
Samopregledovanje dojk, klinično pregledovanje, mamografija
SEKUNDARNA PREVENTIVA
Samopregledovanje

Priporočljivo za ženske po 20 letu
Mesečna inspekcija in palpacija
SEKUNDARNA PREVENTIVA
Klinični pregled
Opravlja ginekolog
20-40 let / 3 leta
>40 let / 1 leto
SEKUNDARNA PREVENTIVA
Dobra anamneza
Povprašamo po dejavnikih tveganja
Napravimo klinični pregled dojk
KLINIČNI PREGLED DOJK
Vsak zdravnik bi moral obvladati klinični pregled dojk.
Ne le zato, da je lahko učitelj in zdravitelj pacientkam, temveč je metaforično gledano to lahko tudi prijetna popestritev sicer pustega akademskega življenja.
KLINIČNI PREGLED DOJK
Bolnica, gola do pasu, stoji ali sedi pred preiskovalcem.
Po inspekciji dvigne roki, ker se določene spremembe (vgreznjenje kože ali bradavice) prikažejo šele takrat.
Nato pri dvignjenih rokah pretipa dojko, namišljeno razdeljeno v štiri kvadrante.
Pri večjih dojkah je treba dojko podpreti z drugo roko, da se ne bi izmuznila zatrdlina ali tumor iz enega v drugi predel dojke.
Po iztipanju dojke je treba iztipati tudi bezgavke.
KLINIČNI PREGLED DOJK
Bezgavke v levi pazduhi je treba iztipati tako, da bolnica položi svojo levo roko na preiskovalčevo levo roko in jo popoloma sprosti. Nato se iztipa z desnico vso pazdušno kotanjo. Enak je postopek na desni strani.
Sledi iztipanje nadključničnih bezgavk. To se lahko opravi od spredaj ali pa preiskovalec stopi bolnici za hrbet ter iztipa kotanji od zadaj.
KLINIČNI PREGLED DOJK
Po pregledu stoje ali sede se bolnica uleže na preiskovalno mizo z rahlo privzdignjenim vzglavjem. Roki položi na teme ter se popolnoma sprosti. Dojki je potrebno iztipati v celoti, to pot najbolje v obliki polžastih krogov, tako da so krogi vedno manjši.
Na koncu je treba privzdigniti bradavico, da se oceni njena gibljivost proti podlagi.
KLINIČNA SLIKA
zatrdlina ali tumor v dojki
vgreznjenje kože
vgreznenje prsne bradavice
izcedek iz bradavice (krvav ali krvavkast)
rdečina na koži dojke
pomarančasta koža
povečanje pazdušnih bezgavk
DIAGNOSTIKA
Mamografija
Termografija
Ultrazvočni pregled dojk
Citodiagnostika
Kirurška biopsija

HISTOLOŠKA RAZDELITEV
ZASEVKI
neposredno vrašča v tkiva v dojki
vrašča v limfna pota v dojki
se širi z drenažo po limfnih poteh v bezgavke
po krvnem obtoku v oddaljene organe in tkiva
ZASEVKI
V lateralnih kvadrantih in centralno ležeči tumorji metastazirajo v aksilarne bezgavke
Notranji kvadranti ob notranjo mamalno arterijo, kasneje se širijo v supraklavikularne bezgavke.
Oddaljene metastaze najdemo lahko skoraj v vseh tkivih in organih, najpogosteje pa v pljučih, kosteh, jetrih, plevri, nadledvični žlezi in manj pogosto v možganih, vranici in češeriki.
V času diagnoze so metastaze v bezgavkah prisotne pri 2/3 primerov.
Metastaze se lahko pojavijo več let po terapiji, tudi po 15. letih.
TERAPIJA
KIRURŠKA
RADIOTERAPIJA
SISTEMSKA
KRG Th
Radikalni posegi
Razširjena radikalna mastektomija
Pri tem posegu odstranimo veliko in malo prsno mišico, bezgavke v pazduhi in ob notranji mamarni arteriji in dojko. Ta metoda se danes uporablja zelo redko.
Modificirana radikalna mastektomija je danes najpogosteje uporabljena, odstranimo pa dojko, bezgavke v pazduhi in fascijo velike prsne mišice.
Totalna mastektomija je odstranitev dojke in fascije prsne mišice brez bezgavk v pazduhi.
KRG Th
Konzervativni posegi
Ohranimo dojko in izrežemo samo tumor z varnostnim robom 1cm
Odstranimo pazdušne bezgavke
Namen je doseči isto kot pri radikalni kirurgiji z boljšim kozmetičnim učinkom
KRG Th
Stadij 0: konzervativna ekscizija z ali brez disekcije pazdušnih bezgavk. Sledi lahko obsevanje področja dojke.
Stadij I: konzervativna ekscizija z odstranitvijo pazdušnih bezgavk in obsevanje. Če so bezgavke histološko pozitivne prejmejo bolnice tudi kemoterapijo in hormonsko zdravljenje.

Stadij II: modificirana radikalna mastektomija ali totalna mastektomija. Kirurško zdravljenje kombiniramo s kemoterapijo in hormonskim zdravljenjem. Smiselna je predoperacijska kemoterapija.
Stadij III : Modificirana radikalna mastektomija, s kombinacijo pred in pooperativne kemoterapije.

Stadij IV: biopsija in določitev hormonskih receptorjev.
RADIOTERAPIJA – DA ALI NE
staging bolezni
starost
ali je ženska že v menopavzi
velikost tumorja
grading (izgled rakastih celic pod mikroskopom)
če imajo celice receptorje za določene hormone ali proteine (HER2)
število prizadetih bezgavk
prisotnost ekstrakapsularnega širjenja
vključenost robov
INDIKACIJE ZA RADIOTERAPIJO
bolnice z visokim tveganjem lokoregionalne ponovitve:
številni zasevki v pazdušnih bezgavkah
pozitivni robovi operativnega preparata
zajetje kože ali stene prsnega koša
velikost tumorja (pT2- pT3)
diferenciacija tumorja (G2-G3).
konservirajoče operacije - obvezno!!!
VRSTE RADIOTERAPIJE
zunanja (naprava za obsevanje)


notranja (cevke z radioaktivno substanco)
STRANSKI UČINKI
kratkotrajni
rdečina in občutljivost kože
nausea
utrujenost
akutni pnevmonitis (0.7-7.0)
perikarditis (0-0.3)
STRANSKI UČINKI
dolgotrajni
brahialna pleksopatija
mravljinci
šibkost ali otrplost roke in dlani
zasoplost (poškodbe pljuč)
oslabelost reber v področju obsevanja → zlom
limfedem (fizioterapija, črpalka, elastični rokav)
SISTEMSKA TERAPIJA
Kemoterapija
Učinkovitost (najučinkovitejša je pri mladih brez HR, najmanj pri starih s HR)
kateri kemoterapevtiki so najprimernejši
kombinirana terapija
pomen dovolj velike doze
toksičnost
hormonska terapija
biološka terapija (imunoterapija)
Sistemska terapija
Kemoterapija
Hormonska terapija
najučinkovitejša je pri bolnicah s HR, ne glede na starost
hormonska terapija traja 5 let
druge koristi / toksičnost
antiestrogen (tamoksifen)

biološka terapija (imunoterapija)
Sistemska terapija
Kemoterapija
Hormonska terapija
Biološka terapija (imunoterapija) Uporabljamo monoklonska protitelesa proti zunaj celičnemu delu receptorja za rastni dejavnik
Sistemska terapija
metastaz še ni
metastaze so (1/2 bolnic)
Metastaz ni:
Katero vrsto terapije izberemo

Kemoterapijo praktično vedno
Hormonsko terapijo kadar so HR
Kombinirana terapija
Metastaze so:
Uporaba hormonske terapije in kemoterapije hkrati NI boljša od samo hormonske terapije ali kemoterapije.
Pri izbiri vrste terapije upoštevamo:
prisotnost HR
hitrost ponovitve bolezni
mesta zasevkov
starost, splošno stanje, hematološki status
odgovor na prejšnje terapije
Izbira vrste terapije:
Prisotnost HR

Odziv na hormonsko terapijo je odvisen od števila HR in ne od starosti
60 žensk pred menopavzo z rakom dojke ima HR
75 žensk po menopavzi z rakom dojke ima HR
hormonska terapija pri bolnicah s HR (60)
hormonska terapija pri bonicah brez HR (10) => izberemo rajši kemoterapijo
Metastaze so:
Hormonska terapija
monoterapija
terapijo zamenjamo samo, če bolezen napreduje
učinek terapije se lahko pokaže šele po ukinjenju terapije
oralna kontracepcija pri bolnicah z rakom dojke ni primerna
Metastaze so:
Kemoterapija

kombinirana terapija
terapija je dosmrtna
pomen dovolj velike doze