Urgentna stanja v onkologiji (2006)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (onko.doc)onko.doc177 kB
UVOD
Z izrazom urgentna stanja v onkologiji označujemo dogajanja, ki so posledica razvoja raka ali njegovega zdravljenja in akutno ogrožajo življenje bolnika, ter zato zahtevajo takojšnje ukrepe.
Najpogosteje so posledica rasti tumorja ali izločanja različnih snovi iz tumorskih celic (paraneoplastični sindromi), nastanejo pa lahko tudi zaradi specifičnega onkološkega zdravljenja.
Razdelimo jih po posameznih organskih sistemih na: kardiovaskularna, respiratorna, gastrointestinalna, urogenitalna, nevrološka, oftalmološka, hematološka, infekcijska in metabolna urgentna stanja.