I. Kolokvij (2006-12-14)

1. Objekti za oskrbo s pitno vodo so:

* kapnice, cisterne
* razne vrste vodnjakov (izkopani, cevni, arteški, idr.)
* zajetja, kaptaže
* vodohrani oz. rezervoarji
* vodovod

2. S čim smo merili količino radona na vajah:

* alfa scintilacijska celica
*
*

3. Kaj merimo s fonometrom (neki v tem stilu pri odgovorih)

* posredno intenziteto zvoka
* konično raven hrupa
* frekvenco zvoka
* posredno zvočni tlak

4. S čim merimo temperaturo radiacije (za napisat)

5. V vročem telo oddaja največ toplote z

* radiacijo
* konvekcijo
* kondukcijo
* izmenjavo mas
* dihanjem in potenjem
*

6. Točkasto onesnaževanje:

* ob cestah oz. železnicah
* v okolici večjih turističnih središč
* v okolici industrije in tovarn
* neurejena odlagališča industrijskih in komunalnih odpadkov

7. Katere bakterij stalno določamo pri fekalnem onesnaženju:

* salmonela
* E. coli
* fekalni stafilokoki
* klostridiji
*

8. Vidnost predmeta je tem večja, čim večji so:

* svetlost
* kontrast
* odsevnost (edina, ki ni prav, pa nisem ziher če je glih odsevnost)
* zorni kot
* čas opazovanja

9. Kaj upoštevamo pri določanju velikosti pohištva za šolske otroke

* sedalno višino
* dolžino rok
* dolžino nog
* višino
* težo

10. Decibel je:

* logaritemska enota brez upoštevanja frekvence
* linearna neki
* pa še neki