1. Kolokvij (2006-10-26)

Kolokvij iz higijene 26. 10 2006

Legionele odstranjujemo iz vode z:
• Klorni šok
• Ozon
• Bromiranje
• Prekuhavanje
• …

Tla onesnažijo:
• Onesnažen zrak
• Onesnažene površinske vode
• Intenzivno kmetijstvo
• Blato iz čistilnih naprav
• Fizikalna degradacija tal zaradi uporabe težke mehanizacije

Cepimo:
• Predšolski otroci
• Učenci,dijaki,študenti
• Vojaki in naborniki
• Potniki v mednarodnem potniškem prometu
• Poklicno ogroženi

Indeks ugodja:
• PMV
• WGBT
• … se ne spomnim

Cd/m2 je enota za:
• Svetilnost
• Svetlost
• Svetlobni tok
• Osvetljenost
• …

Bolečine v hrbtu pri šolarjih povzroči:
• Ergonomsko oblikovano pohištvo
• Pisala
• Teža šolskih torbic je 10 večja od njihove telesne teže

Na hladnem zraku toploto najpogosteje oddajamo z:
• Kondukcija
• Prestopnost
• Sevanje
• Evaporacija
• …

Osvetljenost merimo:
• 0,55m od tal
• 0.65m od tal
• 0,75m od tal
• 0,85m od tal
• 0.95m od tal

Katere postopke uporabimo pri čiščenju vode za pitje:
• Razmaščevanje
• Počasna in hitra filtracija
• Koagulacija,flokulacija,sedimentacija
• Dezinfekcija
• Mehansko zadrževanje vode

Kaj spada v mehansko fazo čiščenja odpadnih voda:
• Odmaščevalec
• Precejalnik
• Peskolov
• Prezračevalni prostor z aktivnim blatom
• Primarni usedalnik

Odgovori(ne nujno tudi pravilni:):
1. a,b
2. vse
3. vse
4. a
5. b
6. c
7. b,c
8. d
9. b,c,d,e
10. a,c,e

SREČNO!!!