Življenje ogrožujoče infekcije v puerperiju

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (gineko-seminar.doc)gineko-seminar.doc46 kB

Infekcijski zapleti nosečnosti so še vedno glavni vzrok umrljivosti mater. Te infekcije potekajo kot zgodnje ( hitro potekajoče okužbe mehkih tkiv z visoko stopnjo umrljivosti) ali pozne (nižja stopnja umrljivosti, višja obolevnost). Z zdravljenjem je treba pričeti dovolj zgodaj in agresivno, da zmanjšamo obolevnost in umrljivost.

ZGODNJE PUERPERALNE INFEKCIJE

• zgodnji puerperij: < 48h
• > 90 žensk s T: 38,5°C ali več v prvih 24h po porodu  zdravjenje
• T: < 38°C, intermitentne vročine, navadno niso znak infekcije in ne potrebujejo ATB (24h po porodu)
• subklinična infekcija ali prekomerna bakterijska kolonizacija amnijske tekočine pred porodom  podaljšan porod ali ruptura membran
• MO : hitrodeleči, toksin
• enostaven vstop v vaskularni sistem po porodu
• K.Sl.: bolečina, anksioznost in dezorientacija cirkulatorni šok, celulitisi, nekroze
• dodatni zapleti: septični šok, ARDS, DIK, pulmonalni emboli
• Th: ATB, krg

1. ENDOMETRITIS

• kolonizacija, infekcija amnijske tekočine pred porodom
• ↑ tveganje: podaljšan porod, podaljšan razpok jajčnih ovojev, št. cervikalni pregledi
• vaginalni porod: drenaža skozi vagino
• carski rez: bakterije iz amnijske tekočine lahko okužijo peritonealno votlino
 10-20x pogostejši
• dg: ↑T, občutljivost maternice na dotik, peritonitis
• fakultativne bakterije: sk.B streptokoki, G. vaginalis, E. Coli
• pogosto tudi v krvi, pa redko septični šok
• Th: ATB ( anae. in fak. anae. bakterije)

2. ABSCESI

• redkost
• izvor: appendicitis, salpingitis
• uterus tvori del steneob porodu se razlije v peritonealno votlinoperitonitis, bakteriemija, oboje
• vaginalni porodvečje tveganje, pri SC se vidi
• hitra dg iz anamneze in pregleda
• abdominalna eksploracija, ATBpreprečevanje sepsa
3. INFEKCIJE MEHKIH TKIV

• hitro potekajoče
• potencialno smrtne
• subkutano tkivo, mišice, miometrij
• Clostridiji, Streptokoki sk. A
• prikrit endometritis
• 2: hujša K.Sl., septični šok20-30 umrljivost
• Th: rehidracija, ohranjanje cirkulacije in respiracije, ATB, krg drenaža, odstranitev
• mionekroza: C. perfringens (bolečina, hemoliza, odpoved ledvic, tv. plinov)
• celulitis: streptokoki, E. Coli, toksini
• nekroza: subkutano tkivo, progasto mišičje, miometrij
• takojšnja ATB terapija: G -, klostridije: aminoglikozid/cefalosporin + klindamicin/metronidazol + penicilin/ampicilin
• kirurška terapija: odstrani vidno vneta ali nekrotična območja


4. NEKROTIZIRAJOČI FASCIITIS

• hitro potekajoča akutna okužba superficialne fascije (subkutanega tkiva)
• infekcija rane razširi zaradi pomanjkljivih naravnih barier
• abd. rane  abd. stena
• epiziotomijska rana abd. stena, na stegna in glutealno področje
• sinergizem vsaj 2 patogenov povzroči nekrozo tkiva, ki prepreči dostop ATB
• mortaliteta 20-75  odv. od hitrosti dg.
• K. Sl.: lokalna bolečina, progresivni eritem in edem okoli rane tudi po ATB terapiji (okvara v podkožju je večja)
• susp. vsak celulitis s septičnim šokom
• Th: eksploracija rane pod generalizirano anestezijo (edematozni, odstranjevanje do krvavečega dela), ATB
•  50 preživetje


5. TOKSIČNI ŠOK SINDROM

• hipotenzija, difuzni makularni izpuščaj, deskvamacija kože-dlani in podplati, multi sistemska
• 1-2t po začetku infekcije
• S. A., St. Epidermidis
• iščemo S.A. toksin
• izvor: rana, endometrijska inf., inf. dojk
• TH: odstranitev izvora toksina čiščenje rane, podporna th, ATB-min., le da preprečimo ponovno okužbo


6. OKUŽBA PREKO I.V. KANALA

• redka vendar letalna
• netipični mikrobi
• hiter razvoj sepse pri sicer zdravih pacientih
• th: odstranitev kanile, ATB

POZNE PUERPERALNE INFEKCIJE

• večina nima visoke smrtnosti
• počasen razvoj, težje dg, večji razpon možnosti (ni T, ni LC)
• pregled inf. rana, bolečine pri bimanualnem pregledu
• če ↑ T in še kateri drugi znak vnetja:
-primerna doza ATB
-rezistenca
-ponoven pregled ran
-absces, ekstragenitalna okužba
• 2ATB pri trajajoči resni infekciji
• ENDOMETRITIS nadaljuje, sepsa (perzistentna bakteriemija, DIK; ARDS), navadno kolekcija gnoja ali nekrozalaparotomija

1. NASTANEK ABSCESA

• K.SL: ↑ T, kljub ATB, tahikardija, LC, masa
• UZ, CT, MRI
• anaerobi in aerobi
• Th: ATB, krg drenaža vaginalna ali laparoskopska


2. INFEKCIJA PO EPIZIOTOMIJI

• navadno enostavne okužbe
• celulitis in nekrotizirajoči fasciitissistemski znaki, septični šok, …
• edem, hematomi, diskoloracija- normalni
• drenaža, ATB

3. SEPTIČNI PELVIČNI TROMBOFLEBITIS

• nenavaden, redek vzrok ovarijske vene
• zaradi venske staze, hiperkoagulabilnosti v nosečnosti, okvara endotelija žil
• 1/20000, 1-2 pri endometritisu
• 2 klinični obliki akutni in druga oblika
• dg: pelvični CT, uvajanje iv heparina