Fiziologija menstruacije

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (fiziologija_menstruacije.doc)fiziologija_menstruacije.doc40 kB
Menstruacija je periodično luščenje progestacijskega endometrija, s spremljavo krvi (10-80 ml). Čas krvavitve je okoli 5 dni, celoten ciklus pa traja okoli 28 dni.

1.Mediatorji

Os hipotalamus-hipofiza-ovarij
Hipotalamus regulira ovulacijo s sproščanjem GnRH v pulzih. Ko ta doseže sprednjo hipofizo, stimulira produkcijo in sproščanje FSH in LH. Ta pa v ovariju sprožita produkcijo estrogena in progesterona.

LH
• stimulira celice teke k produkciji androgenov
• skupno z FSH omogoči popoln razvoj enega izmed stimuliranih foliklov in znotraj 16-ih do 24-ih ur po svojem zvišanju privede do ovulacije – sprostitve jajčeca iz folikla.
• stimulira rumeno telesce

FSH
• stimulira rast in dozorevanje primarnih foliklov (10 do 20 na cikel, odvisno od količine FSH) v ovariju
• stimulira celice granuloze h konverziji androgenov v estradiol (aromatizacija).

Progesteron
• modificira odziv tkiv na estrogen
• deluje na endometrij:
a) veča debelino endometrija (veča žleze in povzroča vsrkavanje tekočine s strani stromalnih celic. Če deluje progesteron še naprej povzroči še večjo edematoznost strome, ki jo sedaj imenujemo decidua.)
b) deluje na glandularne celice endometrija – te začnejo izločati sluz bogato z glikogenom
• skupaj z estrogenom rgulira nivoje GnRH, LH in FSH

Estrogen (estradiol 17 β, estron, estriol)
• povzroča proliferacijo endometrija; ta ob odsotnosti estrogena atrofira, ob nenadnem zmanjšanju nivoja estrogena pa se pojavi t.i. ”estrogenska odtegnitvena krvavitev”.
• deluje na cervix v smislu mehčanja kolagenskega matriksa in povečanja sekrecije
• deluje na hipofizo:
a) majhen nivo estrogena v krvi preko negativne povratne zveze inhibira sproščanje FSH
b) visok nivo estrogena v krvi preko pozitivne povratne zveze stimulira sproščanje LH
c) še višji nivoji estrogena v krvi supresirajo tako FSH kot LH


2.Regulacijski mehanizmi in ovarijski cikel

Folikularna faza
Ključni dogodek je razvoj oocita preko delovanja FSH in LH.
V času pubertete vsebuje vsak ovarij približno 200 000 oogonijev obdanih s celicami teke in granuloze, veliko od njih pa je že napredovalo v primarne folikle (antrum)
Po stimulaciji z FSH folikli dozorijo in začnejo izločati naraščajoče količine estrogena, ki preko negativne povratne zveze deluje na hipotalamus in zmanjšuje izločanje FSH. Z nadaljnim zviševanjem količine estrogena (estrogenski val, po 6 dneh) pa se vzpostavi pozitivna povratna zveza, ki deluje na dva načina. Z delovanjem direktno na hipotalamus poveča sproščanje GnRH, z delovanjem na hipofizo pa postanejo gonadotropini bolj občutljivi na GnRH. Ta dva stimulusa imata za posledico zvišanje LH (LH val, 24 ur za estrogenskim valom) in manjše povečanje FSH.

Ovulacija (30 ur po LH valu)
Sprostitev jajčeca iz ovarija. Folikel nato kolabira, LH pa spremeni folikularne celice teke in granuloze v luteinske celice, ki sintetizirajo predvsem progesteron, pa tudi nekaj estrogena.

Lutealna faza
Estrogen in progesteron preko negativne povratne zveze inhibirata sproščanje FSH. Traja približno 8-10 dni, nato ji, ob odsotnosti poroda in s tem hCG, sledi luteoliza in padec nivojev estrogena in progesterona v krvi kar povzroči menstruacijo. Zaradi pomanjkanja inhibicije se poveča sproščanje GnRH.

3.Endometrijski cikel in mehanizem krvavitve

Po luteolizi padejo nivoji estrogena in progesterona v krvi, kar preko arahidonske kisline in prostaglandinov povzroči vazokonstrikcijo arteriol in zmanjšanje pretoka skozi kapilare..
Zaradi zmanjšanja kapilarnega tlaka in posledičnega premika tekočine v kapilare endometrij regresira, spiralne arterije se še bolj zvijejo in krvni pretok se še zmanjša, končno pa pride do ishemije zaradi vazokonstrikcije spiralnih arterij. Ta ishemija traja okoli 5 dni in končno nastopi nekroza in luščenje funkcionalnega epitelija z bazalnega endometrija.
Kri in ostanki strome in žlez oblikujejo v maternici strdek, ki se z fibrinolizo raztopi. Če je količina krvi večja, je fibrinoliza nepopolna in izločajo se posamezni strdki. Normalni menstrualni izloček je sicer brez strdkov, tekoč in temnordeče barve. Iz uterusa se izloči s kontrakcijami. Menstrualna krvavitev traja 5-6 dni. traja Prvi dan krvavitve je določen za prvi dan menstrualnega cikla.
Po konstrikciji spiralnih arterij in regeneraciji endotelija krvavitev preneha. Ta hemostaza se razlikuje od hemostaze drugod po tem, da ne pride do agregacije trombocitov, depozicije fibrina in degranulacije trombocitov, kar bi lahko sicer povzročilo brazgotinjenje, temveč je fibrinoliza celo pospešena.

Folikularna oz. proliferativana faza (5.-14. dan cikla)
Po reepitelizaciji se spremeni epitelij (kubični v visoko prizmatski), poleg tega pride do proliferacije strome in žlez. Pogoste so mitoze. Debelina endometrija naraste iz 1 na 3 mm.

Lutealna oz. sekretorna faza (14.-23. dan cikla)
Izločanje vsebine citoplazmatskih granul sekretornih celic se začne že takoj po ovulaciji in doseže vrh ob času implantacije. Progesteron inhibira proliferacijo celic in stimulira sekrecijo, poleg naštetega pa se pojavi tudi edem strome. Sekretorne spremembe se v manjši meri kažejo tudi na vagini in cervixu. Nato pride do znižanja nivoja progesterona (luteoliza) in cikel se začne znova.

Opomba: Zaradi poenostavitve je dogajanje v endometriju in ovarijih predstavljeno ločeno, v telesu pa sta procesa sočasna in povezana.