Klinika raka telesa maternice

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (klinika_raka_telesa_maternice.doc)klinika_raka_telesa_maternice.doc46 kB


- značilno: - zbolijo starejše
- debele
- simptomi opazni že v začetni fazi
- dobro ozdravljiv
- najpogostejši rak uterusa: endometrijski karcinom (CA); najdemo tudi sarkome endo- in mio-metrija (2-6; smrtnost največja)

- epidemiologija:
- rak družbene blaginje (13 vseh rakov žensk v razvitem svetu, 7 za Slovenijo l.1988)
- starost žensk ob nastopu CA: 20, po 45; srednja starost 60
- histološke značilnosti:
- zadebeljena sluznica= hiperplazija  atipična hiperplazija= predklinična oblika raka  CA: adenoCA (75), adeno-skvamozniCA (18), papilarni serozni adenoCA(6), svetlocelični (clear cell) adenoCA (1)
- prognostično pomembna stopnja diferenciranosti: gradus G1, G2, G3
- hormonski receptorji (da ali ne) pomenijo manj maligen klinični potek
- etiologija:
- vzrok neznan
- dejavniki tveganja (v zvezi s povišanim nivojem estrogena ali prolongiranim časom delovanja tega hormona):
1. DEBELOST
2. MOTENA TOLERANCA OGLJIKOVIH HIDRATOV
3. MULIPARA
4. POZNA MENOPAVZA
5. ESTROGENSKA TERAPIJA
6. FUNKCIJSKO AKTIVNI TUMOR OVARIJA
7. OBSEVANJA PELVISA
8. ZAPOREDNA ORALNA KONTRACEPCIJA Z DIMETHISTERONOM
9. DRUŽINSKA ANAMNEZA (pozitivna za CA dojk, ovarijev ali kolona)

- klinična slika:
- prvi znak: postmenopavzalna krvavitev (75- 80), postmenopavzalni izcedek (zlasti krvav), intermenstruacijske/iregularne krvavitve, težke menstruacije (30)
- diagnozo postavimo na osnovi:
1.ginekološki pregled: s spekulom+ bris vratu in vagine, palpacija (velikost, jajčniki, parametrij), rektalni pregled
2.dilatacija in kiretaža/ abrazija za histo preiskavo (frakcionirana abrazija= posebej odvzamemo tkivo iz kanala in posebej iz votline omogoča določitev stadija)
3.z UZ meritvijo debeline endometrija
4.jemanje vzorca endometrija s t.i. pipelle sampler
5.histeroskopija
6.za ugotavljanje razširjenosti bolezni: RTG-pljuč, UZ-abdomna, renografija, rekto- in cisto- grafija, izotopna scintigrafija skeleta
- CA pri iregularni krvavitvi odkrit v 10 (90 teh je v začetni fazi- dorbro ozdravljivih)
- Razvoj bolezni: omejen na sluznico ali plitvo vdira v miometrij  rast v globino, invazija krvnih in limfnih žil  širitev po krvi in limfi  infiltrtivna rast v okolne organe (črevo, mehur), širitev navzdol po vagini  metastazira/mtst v bezgavke ob velikih medeničnih žilah in aorti, mtst v pljuča> jetra > kosti
- ddx:
- Hormonske motnje (pri mlajših Pt.)
- Splav, izvenmaternična nosečnost, endometritis pointruterinem vložku ali neprepoznanem spontanem splavu (pri Pt. V rodnem obdobju)
- Polipi, popolna atrofija sluznice (pri postmenopavzalnih Pt.)
- Miomi (ddx mas v mali medenici)
- Zelo napredovalo obliko opredelimo kot Genitalni neopredeljen CA (ne moremo določiti mesto vznika, ni razlik v statusu, vemo, da je 90 CA cerviksa skvamoznih)
- klasifikacija: FIGO (I- IV; I...bolezen omejena na na organ izvora, IV...razširjena bolezen z metastazami), možno tudi klasificirati po TNM (0, TX, T0, Tis)
- zdravljenje:

KIRURŠKO -najučinkovitejše
-I in II stadij
-odstranimo maternico z adneksi
-izpirek trebušne votline za citologijo
-natančen pregled medenične in paraaortne bezgavke
-izrez bezgavk, če so sumljive za metastaze

RADIOLOŠKO/ OBSEVANJE


1.BRAHITERAPIJA2.TELETERAPIJA -vse Pt. Po operaciji
-ko zaradi napredovale bolezni ali internističnih kontraindikacij (debelost, starost, DM idr) operacija ni mohoča
-pri zelo napredovali in metastatski bolezni kombinacije: krg+ radio+ sis

-=intrakavitalno obsevanje
-zadočša pri začetnih oblikah (IA in IB)

-=obsevamo ves spodnji trebuh in vagino z linearnim pospeševalnikom
-višji stadiji in slabo diferencirani tumorji


SISTEMSKA TERAPIJA


1.HORMONSKA
2.KEMOTERAPIJA -kombiniramo pri zelo napredovalih oblikah

-Medroksiprogesteron/ Provera in Depo Provera (10-krat bolj učinkovit od naravnega progesterona)
-če CA vsebuje progesteronske receptorje; tudi če nimamo podatkov o prisotnosti receptorjev ni, saj ima le malo stranskih učinkov
-remisija v 15- 30

-za to obliko se odločamo individualno
-ni standardne (v fazi klin.raziskav)
-najbolj učinkovita Adryablastn in Platinol
-ramisija v 30

- komplikacije:
- kirurške redke
- po obsevanju blažja oblika obsevalne bolezni
- po terapiji z medroksiprogesteronom redke, a hude tromboze
- sistemska toksičnost kemoterapije

- preživetje:
- Stadij I...75-100
- Stadij II...60
- Stadij III...30
- Stadij IV...5
- Za Slovenijo veljajo isti podatki; razlika le v preživtju pri Stadiju III
- 90 vseh CA odkritih v I in II Stadiju
- specifično za sarkome:
- najpogostejše vrste: Leiomiosarkom/ LMS (vznikne iz mioma ali direktno iz miometrija; hitro metastazira; prognoza odvisna od št. mtoz/10 p.v.p. ter od invazije v miometrij in žile), Mešani maligni Mulerjev tumor/ MMMT ali karcinosarkom (nastane z maligno transformacijo pluripotentne mezenhimske ceilice; homogeni in heterogeni), Endometrijski stromalni sarkom/ ESS (iz strome endometrija; prerašča votlino, polipozna rast, hitro vdira v miometrij in metastazira; preživetje pri velikem št mitoz >10/10 p.v.p. le 0-26)
- za preživetje odločilna kirurška odstranitev tumorja v celoti; dodatno obsevamo ležišče in bezgavke; pri zelo razširjeni bolezni ni uspešnega zdravljenja