Porodniške klešče - forceps

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (forceps_-seminar-.doc)forceps_-seminar-.doc37 kB

1. Uvod:
Porodniške klešče (forceps) so instrument, s katerim porodničar prime živ plod v materinem telesu in ga ekstrahira iz rodil. Z njimi nadomešča pomanjkljive porodne sile druge porodne dobe s svojo silo.
Klešče so zgrajene tako, da so upoštevane posebnosti normalnega porodnega kanala druge porodne dobe, da je upoštevana velikost in oblika normalne plodove glavice godnega ploda, da je upoštevan odpor medeničnega dna in da je upoštevana okužljivost porodnega kanala. Klešče imajo zato krivino, ki ustreza porodni poti (pelvična krivina), krivino, ki ustreza glavici ploda (cefalična krivina), so zadosti čvrste, da ne popustijo, če je odpor medeničnega dna velik, narejene pa so iz snovi, ki se lahko čisti in sterilizira.
Klešče so sestavljene iz dveh delov, ki ju imenujemo ročici, ki se lahko zložita in stabilizirata s posebnim sklepom. Vsaka ročica ima ročaj (manubrium), vrat (collum) in žlico (cohlea). Žlici morata ustrezno in obzirno objeti plodovo glavico, zato imajo žlice oblikovano okno (fenestra), ki je obdano z dvema rebroma (costa), ki se združita v vrhu (apex).

2. Oblike porodniških klešč:
- Kratki forceps (Wriglyjev): lahka izvedba s kratkima ročajema
- Dolgi forceps: masivno izdelan, celotna dolžina je 35 cm, ročaja imata 6.5 cm; uporablja se pri porodu glavice pri medenični prezentaciji.
- Kjellandov forceps: omogoča natančen prijem glavice ne glede na položaj ali stopnjo ploda v medenici; omogoča varno rotacijo brez nevarnosti za poškodbo vagine, mehurja ali rektuma.

3. Obvezni pogoji za uporabo forcepsa:
- povsem odprto maternično ustje
- ustrezna prezentacija ploda (temenska ali obrazna mentoanteriorna; obrazna mentoposteriorna prezentacija potrebuje predhodno rotacijo)
- glavica mora biti vključena v drugo fazo poroda (ni vključena v primeru cefalopelvinega neskladja ali zaradi ekstendirane glavice)
- zadostna velikost pelvičnega izhoda
- predrti plodovi ovoji
- izpraznjen mehur
- kontrahirajoča maternica.

4. Indikacije za ekstrakcijo s forcepsom:
Klešče omogočajo porodničarju nadomeščanje porodnih sil (popadkov in trebušnih sil) v drugi porodni dobi. Poseg je torej indiciran takrat, ko pričakujemo za mater in za otroka boljši uspeh, če pospešimo porod z operacijo.

Indikacije v prid materi:
1. Glavica je dalj časa (eno do tri ure) vidna v vulvi ali v globini in ne napreduje, kljub epiziotomiji in medikamentozni pospešitvi popadkov zaradi:
- slabih popadkov
- slabega hotenega trebušnega pritiska, kateremu je največkrat vzrok izmučenost porodnice
- nesorazmerja med plodovo glavico in mehko porodno potjo, ki lahko nastane zaradi velike glavice, zaradi togega, ali zelo debelega, ali močno toniziranega medeničnega dna (športnice, stare prevesnice, vnetje, brazgotine).
2. Komplikacije, ki jih povzroča nosečnost ali porod in so za porodnico smrtno nevarne ali vsaj nevarne za njeno zdravje:
- grozeče raztrganje maternice, če ni kontraindicirano delati forceps zaradi kefalopelvinskega nesorazmerja
- temperatura genitalnega izvora, še posebej, kadar je združena s sekundarno slabostjo popadkov, na katero ne moremo vplivati z medikamenti
- prezgodnja ločitev pravilno ležeče placente
- hud šok, ki smo ga z medikamenti toliko omilili, da je operacija manj nevarna kakor dolgotrajen porod
- eklampsija ali druge nosečnostne toksikoze, kjer se druga porodna doba zavlačuje.
3. Komplikacije, ki niso v zvezi s porodom, so pa postale zaradi poroda smrtno nevarne:
- huda dekompenzirana srčna hiba
- huda insuficienca ledvic
- hude pljučna bolezni
- akuten kolaps
- srednje hud in hud šok, ki ga moramo pred operacijo zdraviti.
4. Nekateri primeri prezgodnjega poroda: ko je plod majhen in obstaja nevarnost poškodbe pri prehodu preko vagine.
5. Porod prihajajoče glavice pri medenični prezentaciji.
6. Stiska ploda.

Indikacije v prid plodu:
1. Stiska ploda (povzroča jo lahko vse, kar interferira s plodovo oksigenacijo):
- prolaps popkovnice, tesen zavoj ali zanka popkovnice
- nezadostna prekrvavitev posteljice zaradi hipertenzije, predporodne krvavitve ali prezrelost ploda
- prolongiran ali izčrpujoč porod.
2. Plodovi srčni utripi pod 100/min ali nad 160/min v odmorih med popadki.
3. Odtek mekonija pri glavičnih prezentacijah.

5. Kontraindikacije:
1. Nesorazmerje med plodom in porodno potjo, ki ga dobre porodne sile ne morejo premagati. Preveliko nesorazmerje med plodom in porodno potjo je nasploh najvažnejša kontraindikacija za forceps.
- kefalopelvinska nesorazmerja: hidrocefalus, velikanski plod pri normalni medenici, nepravilne pozicije ploda pri glavičnih prezentacijah, nepravilno vstopanje glavice.
- zagozdeni tumorji v mali medenici: ovarijske in paraovarijske ciste, miom, descendirana ledvica.
- nekatere zapreke v mehki porodni poti: nepopolno odprto maternično ustje, cervikalni miom.
- nepravilne lege: prečna in poševna lega.
2. Še nepredrt jajčni mehur, ki ga je treba pred uvedbo klešč umetno predreti.
3. Zanesljivo mrtev plod.
4. Premajhna plodova glavica.
5. Huje spačeni plodovi.

Ob neupoštevanju kontraindikacij pride do nujnih poškodb matere ali otroka ali obeh, v najhujših primerih tudi do smrti. Ekstrakcija je tem lažja, čim bolj je glavica napredovala in čim večji del porodnega mehanizma se je odvijal pod vplivom porodnih sil.
Operacija se opravi v lokalni ali splošni anesteziji, ženska pa je postavljena v poziciji za litotomijo. Opravi se tudi pazljiv vaginalni pregled, kjer se preveri odprtost ustja, stopnjo in položaj plodove glavice, oceni se velikost pelvične odprtine in po potrebi se opravi epiziotomija.
Trakcije so intermitentne, skladne s kontrakcijami uterusa in trajajo le nekaj sekund. Smer trakcije je v medialni smeri navzad in navzdol.

6. Komplikacije pri ekstrakciji s forcepsom:
Večinoma se pojavljajo zaradi okoliščin, ki so pripeljale do tega postopka kot pa zaradi same operacije.

Komplikacije pri materi:
- nevarnost splošne anestezije
- raztrganje cerviksa, vagine ali perineja
- poporodna krvavitev zaradi atonije ali raztrganja uterusa
- poporodna genitalna sepsa.

Komplikacije pri novorojenčku:
- intrakranialna krvavitev
- pareza facialisa
- cefalohematom.

7. Literatura:

1. Chamberlain G. (1996) Obstetrics by ten teachers. 16th edition. Arnold. London.
2. Lunaček P. (1950) Porodniške operacije 1.del. Komus. Ljubljana.