Gestacijska trofoblastna obolenja (GTO)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (gestacijska_trofoblastna_obolenja.doc)gestacijska_trofoblastna_obolenja.doc36 kB

DEFINICIJA: Gre za skupino bolezni/procesov, ki jih označuje abnormalna proliferacija trofoblasta. Sem prištevamo naslednje bolezni: hidatidiformna mola (popolna, delna, invazivna), horiokarcinom ter nekatere tumorje (npr. trofoblastni tumor placente).


GLAVNE KARAKTERISTIKE GTO:
- vzniknejo v fetalnem horionu,
- proizvajo ß - humani horiogonadotropin (ß-hCG),
- odlično se odzivajo na kemoterapijo.


INCIDENCA IN DEJAVNIKI TVEGANJA GTO:

Hidatidiformna mola
Incidenca je med 0.2 in 2 na 1000 nosečnosti.
Glavni dejavniki tveganja:
- starost (nosečnost v najstniških letih ali po petintridesetem letu),
- etnično-geografska pripadnost (v ZDA 1 primer na 1700 nosečnosti, v Indoneziji 1/85),
- hidatidiformna mola v pretekli anamnezi (10krat večje tveganje),
- splav,
- morda tudi kajenje in druge razvade.

Horiokarcinom
Incidenca je približno 1 na 1000 nosečnosti. 50 odstotkov horiokarcinomov se razvije iz hidatidiformne mole, 25 odstotkov po splavu in 25 odstotkov pri navidezno normalni nosečnosti.
Glavni dejavniki tveganja:
- hidatidiformna mola
- splav
- starost
- etnično-geografska pripadnost (več se pojavlja v Afriki in Aziji)
- pri ženski s krvno skupino A, ki zanosi z moškim s krvno skupino 0, se 10krat pogosteje razvije horiokarcinom.


HISTOPATOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Hidatidiformna mola
Označuje jo proliferacija trofoblasta z edemom horionskih resic. Posebne oblike so kompletna (ni razvoja zarodka, vse resice so edematozne, proliferacija trofoblasta je difuzna, diploidni kariotip 46,XX), delna (proliferacija trofoblasta je fokalna, triploidni kariotip) in invazivna (resice so prisotne v miometriju in krvnih žilah).

Horiokarcinom
Je tipična neoplazma. Ima dimorfno zgradbo (iz sincicio- in citotrofoblasta). Resic ni.


KLINIČNI ZNAKI GTO:
- Vaginalne krvavitve,
- maternica je večja od pričakovanega glede na zadnjo menstruacijo,
- pojav zgodnje preeklampsije, anemija in slabost,
- povišan nivo ß-hCG, ki lahko pripelje do hipertiroidizma,
- pljučni simptomi zaradi embolij ali metastaz.


OCENJEVANJE STOPNJE BOLEZNI

V grobem GTO razdelimo na nemetastatsko in metastatsko. Metastatsko naprej ločimo na bolezen z nizko stopnjo in bolezen z visoko stopnjo tveganja. Bolezen z nizko stopnjo tveganja opredeljujejo naslednji dejavniki:
- raven ß-hCG je nižja od 40000 mIU v ml krvi,
- manj kot 100000 IU ß-hCG v urinu v 24 urah,
- simptomi trajajo manj kot štiri mesece,
- ni jetrnih in možganskih metastaz,
- ženska še ni bila zdravljena s kemoterapijo.
Če vsaj eno od naštetega ne drži, govorimo o bolezni z visoko stopnjo tveganja.

Bolezen lahko ocenimo tudi na podlagi napredovanja in morebitnega metastaziranja in pri tem ocenjujemo naslednje stopnje:
0: molarna nosečnost
1: tumor v korpusu maternice
2: metastaze v medenici in vagini
3: metastaze v pljučih
4: metastaze v jetrih, možganih, ledvicah ali drugih organih

Patognomonično za molarno nosečnost je, če pri vaginalnem pregledu vidimo resice, vendar je to precej redko. Pomagamo si z merjenjem ß-hCG. Če diagnosticiramo molarno nosečnost, moramo narediti še radiogram pljuč. Če je tudi ta pozitiven, iščemo še metastaze v jetrih in možganih.


ZDRAVLJENJE

Splošna shema zdravljenja GTO je naslednja:

GTO

hidatidiformna mola horiokarcinom


evakuacija z vakuumom
bolezen z nizko bolezen z visoko
stopnjo tveganja stopnjo tveganja
ß-hCG normalen ß-hCG ostane visok


pacientko le še opazujemo kemoterapija z kombinirana kemoterapija,
enim agensom, dokler dve zaporedni resekcija metastaz,
meritvi ne pokažeta normalnih titrov, radioterapija
običajno traja to 8 - 10 tednov
Sredstvo izbora pri kemoterapiji je metotreksat, možne alternative pa daktinomicin ali 5-fluorouracil. Pri kombinirani kemoterapiji se najpogosteje uporablja kombinacija MAC (metotreksat + daktinomicin + ciklofosfamid), pa tudi druge kombinacije. Cilj je doseči optimalno razmerje med učinkovitostjo in toksičnimi učinki zdravila.
Možganskih metastaz le s kemoterapevtiki ne moremo ozdraviti, ker le-ti slabo prehajajo čez krvno-možgansko bariero. Učinkovita je kombinacija sistemske kemoterapije in obsevanja.


REZULTATI ZDRAVLJENJA IN PROGNOZA

Rezultati zdravljenja GTO so odlični. Pri nemetastatski bolezni in pri bolezni z nizko stopnjo tveganja pride do popolne remisije v skoraj 100 odstotkih, pri bolezni z visoko stopnjo tveganja pa pri približno šestdeset odstotkih.


LITERATURA

1. Freedman RS, Tortolero-Luna G, Pandey DP, et al: Gestational trofoblastic desease. Gynecol Cancer Prev 1996; 23: 545 - 568
2. Chamberlain G et al: Gyneacology by ten teachers, 16th edition.