Napotitve bolnikov

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (napotitve.ppt)napotitve.ppt262 kB
(datoteka v PowerPointu)
Seminar

n O napotitvah in napotnici
n Indikacije za napotitve pri posameznih primerih
Specializacija medicine
• Vedno več specialističnih pregledov pri obravnavi bolnika
• Obseg dela splošnega zdravnika se je začel zmanjševati, večalo se je število bolnikov, ki so jih obravnavali specialisti
• Potreben je bil kritičen pristop za začetek medsebojnega sodelovanja
• Splošni zdravnik naj bi opravil bolniku vse tiste diagnostične in terapevtske postopke, za katere lahko prevzame polno odgovornost (znanje, oprema)
Številke
• Okrog 90\% zdravstvenih problemov lahko razreši splošni zdravnik sam
• Ostale primeri razreši s pomočjo specialista (konzultacija, napotitev)

Priprava na napotitev
Ko zdravnik ugotovi, da je potrebna napotitev na drugo ali tretjo raven, sporoči kolegu specialistu potrebne podatke o bolniku z napotnico.
Napotnica mora:
• Biti čitljiva
• Vsebovati ugotovitve zdravnika o bolezni pred napotitvijo (lahko tudi diagnoza)
• Vsebovati zbrane poprejšne izvide
• Vsebovati podatke o ambulantnem zdravljenju (ukrepi, zdravila) z datumi
• Vsebovati opis vzroka za napotitev in želje o potrebnih pregledih

Če predvidevamo neodložljiv poseg, pred prevozom obvestimo bolnišnicoZdravnik naj se vpraša
• Ali je napotitev potrebna in bo koristila bolniku?
• Ali lahko predviden poseg ali kontrolo opravi zdravnik sam ambulantno?
• Ali bo prevoz bolniku bolj škodoval kot mu bo koristil pregled pri specialistu?
• Ali bolnik oziroma svojci soglašajo z odločitvijo zdravnika?
• Ekonomski vidik?
Vplivi na napotitve
• Zdravstveno stanje bolnika
• Dnevne obremenitve zdravnika
• Delovne izkušnje
• Utečen način dela (organizacija)
• Želje in zahteve bolnika
• Predpisi s področja zdravstva
• Socialni položaj bolnika in njegove družine
• Dostopnost bolnišničnega zdravljenja
Pravice bolnikov
• Vsakdo ima pod enakimi pogoji in v skladu z zakonom pravico do posvetovanja z ustreznimi specialisti, ki si jih sam izbere, oziroma da zahteva konziliarni pregled
• Otroci in psihiatrični bolniki ne morejo sami odločati
• Bolnik lahko napotitev zahteva in jo lahko tudi odkloni:Dolžnosti specialista
• Pregleda k napotnici priloženo dokumentacijo
• Opravi potrebne preiskave in ponovi le tiste:
- ki so dvomljive vrednosti
- ki bi utegnile v tem času pokazati drugačne vrednosti
• O svojih ugotovitvah obvesti lečečega zdravnika

Indikacije za hospitalizacijo ali specialistični pregled pri posameznih primerih
Akutni respiratorni infekt
• Hudo poslabšanje KOPB ob infektu (pulmo)
• Pljučnica s splošno prizadetostjo (pulmo, inf)
• Otitis s perforacijo bobniča (ORL)
• Peritonsilarni absces (ORL)
• Akutni epiglotitis (urgenca)
Uroinfekt
• Pielonefritis s splošno prizadetostjo (nefro)
• Prostatitis s hematurijo (uro)
• Orhitis s splošno prizadetostjo (uro)
• Akutni cistitis (uro)
Akutna bolečina v hrbtu
• Sum na hernijo disci (orto,nevro)
• Sindrom kavde ekvine (nevro)
• Motnje motorike, senzibilitete, kontrole sfinktrov (nevro)
Akutna bolečina v trebuhu
• Akutni abdomen (gastro)
• Topa poškodba (gastro)ž
• Sum na ginekološko etiologijo (gin)
Hipertenzija
• Maligna HT (kardio)
• Opredelitev sekundarne HT (kardio)
• Medikamentozno neobvladljiva HT (kardio)
Alkoholizem
• Delirij, psihoza (psih)
• Odpoved različnih organov (interna)
• Na zdravljenje napotimo le, če se s tem strinja
Glavobol
• Krvavitev v lobanjsko votlino (nevro)
• Neobvladljiva migrena (nevro)
• Ekspanzivni proces v lobanji (nevra)
• Meningitis,encefalitis (nevro, inf)
• Nerazjasneni napadi ponavljajočih se glavobolov (nevro)
• Glaukom (oft)
Vrtoglavica
• Poškodbe labirinta (orl)
• Močna vnetja srednjega in notranjega ušesa (orl)
• Ekspanzivni proces (nevro)
Bruhanje
• Bruhanje krvi (gastro)
• Huda dehidracija (gastro)
• Huda infekcija (meningitis) – inf
• Ponavljajoči napadi bruhanja z neznanim vzrokom (gastro,nevro,psih)